Nyt initiativ vil skabe 1000 job i Danmark

Post was published at Nyt initiativ vil skabe 1000 job i Danmark by Behrend in Uncategorized.


Specialisterne Foundation (tidligere Specialist People Foundation), som står bag Specialisterne, lancerer i dag et nyt initiativ, som i løbet af en årrække skal være med til at skabe 1000 job i Danmark for mennesker med autisme. Initiativet, som har titlen ”1000 Job i Danmark,” støttes over de næste 30 måneder med 5,35 mio. kr. fra VELUX FONDEN, en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre virksomheder i VKR Gruppen.

 

Projektet drives af Specialisterne Foundation (tidligere Specialist People Foundation), der ejer Specialisterne, gennem partnerskaber med virksomheder, offentlige instanser og andre aktører på beskæftigelsesmarkedet. Det ultimative mål – udover at skabe 1000 nye job – er at gøre danske virksomheder interesserede i, og trygge ved, at ansætte personer med autisme i meningsfyldte stillinger, hvor deres specialist-kompetencer som f.eks. unikke færdigheder inden for videnskab, teknologi, nul fejltolerance og vedholdenhed til at løse selv de mest komplicerede opgaver, vil kunne skabe stor værdi.

”Vi er både stolte og glade over at have modtaget denne støtte fra VELUX FONDEN. Det giver os rig mulighed for at udvikle nye partnerskaber og etablere pilotprogrammer med en række aktører med henblik på at skabe job for denne målgruppe.”

 

Innovative og gennemprøvede metoder

Pilotprogrammerne etableres sammen med partnere på Sjælland, Fyn og i Jylland, med basis i innovative og gennemprøvede metoder og koncepter fra Specialisterne i både Danmark og udlandet, og det forventes, at over 150 personer med autisme og lignende udfordringer gennem en periode på 30 måneder vil få mulighed for at gennemgå et ressource- og kompetenceudviklingsforløb med jobtræning samt komme i praktikforløb hos deltagende virksomheder. Det er målet, at størstedelen af disse personer herefter vil kunne finde varige og meningsfyldte job.

Der er allerede stor interesse omkring initiativet fra en lang række aktører og organisationer.

”Vi glæder os til at skabe yderligere gevinst for det danske samfund, erhvervslivet og de mennesker, som er i centrum for vores arbejde,” siger han. ”Det er absolut nødvendigt at få erhvervslivet i tale, forstå virksomhedernes nuværende situation og behov, og sammen udvikle de løsninger og kompetencer de har brug for i Danmark, og som højtfungerende mennesker med autisme kan bidrage med. Dette kan f.eks. være i stillinger indenfor test og kvalitetskontrol af software, web sites og produkter, digitalisering og bearbejdning af information, eller drift og overvågning af systemer. Vi vil tage kontakt til en række virksomheder herom, og vil også meget gerne høre fra virksomheder og organisationer, der kunne tænke sig at deltage i dette initiativ”.

 

Mennesker med autisme vil bringe værdi i enhver virksomhed

Hovedparten af initiativets primære målgruppe er i dag uden for arbejdsmarkedet. Dette skyldes i reglen manglende viden og forståelse om autisme i virksomhederne, og det er en reel barriere for, at virksomhederne tager initiativ til at ansætte personer med autisme.

Thorkil Sonne, der stiftede Specialisterne i 2004 og i dag er bestyrelsesformand i Specialisterne Foundation (tidligere Specialist People Foundation), forklarer: “Det danske erhvervsliv efterspørger kvalificeret arbejdskraft indenfor IT og teknologiunderstøttede funktioner. Samtidig er det svært for personer med autisme at opnå ansættelse på trods af færdigheder, som kan skabe værdi på enhver arbejdsplads. Kommunerne mangler viden om, hvordan man omsætter motivation, færdigheder og arbejdsevne, hos mennesker med autisme, til meningsfulde og produktive job. Vi vil med dette initiativ bygge bro mellem arbejdsmarkedet og personer med autisme, til gavn for alle interessenter i samfundet.”

 

Stor samfundsøkonomisk værdi ved folk med autisme

For det danske samfund er de samfundsøkonomiske fordele ved at ansætte folk med autisme tydelige. En nyligt offentliggjort konsekvensanalyse, udarbejdet af Specialisterne Foundation (tidligere Specialist People Foundation) for Specialisterne i Danmark, viste mere end et dobbelt så højt investeringsafkast målt i velfærdsbesparelser, der genereres af skatter og andre bidrag, hvilket resulterer i en faktisk årlig værdiskabelse på over 87.000 kroner pr. ansat medarbejder. Med skabelsen af 1000 job vil der således kunne opnås en årlig nettogevinst på over 87 millioner kr., samt en række ikke uvæsentlige afledte besparelser f.eks. indenfor sundhedsvæsenet, specialpsykiatrien og ved mindre forbrug af medicin.

For yderligere information, kontakt venligst:

VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN
Eva Beckmann, Presse & kommunikation
eb@veluxfondene.dk
+45 2084 2085
Forretningshenvendelser:
Henrik Thomsen
het@specialisterne.com
+45 2320 2413

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com