Specialisterne på Folkemødet

Post was published at Specialisterne på Folkemødet by nadia in Uncategorized.


Mød Specialisterne på Folkemødet

På Folkemødet i år har Grennesminde, Glad Fonden og Specialisterne et socialøkonomisk telt, som Tryg Fonden har sponsoreret. Teltet ligger på Kæmpestranden – J40.

I teltet er arrangementer som Partnerskaber i socialøkonomi, Status for socialøkonomi, Veje til socialøkonomi, Socialøkonomi og verdensmålene, Offentlige indkøb og udbud, Socialøkonomi og finansiering, Bæredygtig fødevareproduktion og socialøkonomisk virke, Ny socialøkonomisk virksomhed udvikles på stedet og så overrækkes den socialøkonomiske pris til den kommune, der har skabt de bedste rammevilkår og resultater.

Se nedenfor hvilke arrangementer Specialisterne deltager i under Folkemødet

 

Partnerskaber: Det nye sort eller gammel vin på nye flasker? Torsdag d. 15 juni kl. 13:30 – 14:45 – Det socialøkonomiske Telt – på Kæmpestranden – J40

At være konkurrencedygtig på pris og på social mission er en svær kombination, det kræver samarbejde. Det er partnerskaber, der får socialøkonomiske virksomheder til at virke. Kom og få ingredienserne til et godt partnerskab med erhvervsmand Dan Boyter, fmd. for Dialogforum for samfundsansvar og Vækst, samt Den Sociale Kapitalfond, der investerer i og udvikler socialøkonomiske virksomheder. Deltagere: Dan Boyter, Formand, regeringens Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, Johnnie Kragh, Adm Direktør, Specialisterne med kunde.

Fokus på STU og unge med særlige behov – Torsdag d. 15 juni kl. 15:00 – 16:00 – Det socialøkonomiske Telt – på Kæmpestranden – J40

Med ekspertgruppens anbefalinger og KL’s udspil om én forberedende uddannelse, er STU kommet i søgelyset. Samtidig står STU overfor en evaluering og mulig revidering. Med det udgangspunkt, inviterer vi til debat, hvor vi stiller skarpt på det fortsatte behov for en mangfoldig og kvalificeret STU. Vi rejser følgende spørgsmål: KL foreslår i deres oplæg, at ’Tilbuddet tilrettelægges efter behovsbestemt visitation og individuel vurdering fremfor retskrav’ – hvad vil det betyde i praksis for de unge, der i dag optages på STU? Kan KL’s forslag rumme de unge, der i dag optages rundt omkring på landets STU skoler? Vil indførelse af tilsyn og taxametersystem bidrage til en mere gennemsigtig ramme for STU? Og hvordan… Hvordan kan kravene til kvalitet og mere specificeret indhold i uddannelsen gennemføres uden, at nogle af de unge hægtes af. STU er afgørende for, at unge med særlige behov får mulighed for, at kvalificere sig og udvikle sig på lige fod med alle andre unge. Facilitator: Charlotte Holmer Kaufmanas, Chef for forretningsudvikling, Specialisterne. Deltagere: Jens Henrik Thulesen Dahl, MF, Dansk Folkeparti. Orla Hav, MF, Socialdemokraterne. Christina Thorholm, Socialudvalgsformand Hillerød kommune, Radikale Venstre. Esben Kullberg, Sekretariatsleder Foreningsfællesskabet Ligeværd, Byrådsmedlem Århus Kommune (S). Johnnie Kragh, Adm Direktør, Specialisterne.

Samskabelsesøkonomi med fokus på socialøkonomi – Fredag d. 16 juni kl. 13:30 – 14:15 – Danchells Anlæg, plads A6

Velfærdssamfundet er under pres af en vækstorienteret økonomi. Det bliver mere og mere krævende for de borgere, der vil klare sig på et arbejdsmarked under konstant forandring. Derfor bliver flere og flere borgere hægtet af deltagelsen i markedsøkonomien. Socialøkonomien anses for at skabe nye muligheder for mindre, innovative aktører, der fungerer som bindeled mellem det ordinære arbejdsmarked og dem, der ikke får mulighed for at agere i det. Socialøkonomiske virksomheder kæmper en brav kamp for at begå sig i markedsøkonomien samtidig med, at de skaber rummelige arbejdspladser eller opfinder nye løsninger for ekskluderede grupper. Men vil SystemDanmark skabe gunstigere rammer for en reel udvikling af socialøkonomien? Og i så fald hvordan kan det lade sig gøre? Deltagere: Steffen Morild, Formand, Boligforeningen 3B, Anni Ehlers, Direktør, INSP!, Christina Grøntved, Direktør, Incita, Henrik Græsdal, Advokat, Elmann, Jørgen Skovhus Haunstrup, Beskæftigelseschef, Silkeborg Kommune, Charlotte Holmer Kaufmanas, Chef for forretningsudvikling, Specialisterne.

Finansiering af socialøkonomi – Fredag d. 16 juni kl. 15:00 – 16:00 – Det socialøkonomiske Telt – på Kæmpestranden – J40

Der er behov for finansiering og sociale investeringer. Hvordan kan vi sikre flere investeringer i socialøkonomi? Skal de SØV være mere forretningsmæssige eller skal investorerne søge andet end økonomisk afkast? Deltagere: Søren Kaare-Andersen, Direktør Bikuben Fonden, Johnnie Kragh, adm. Dir. Specialisterne, Claus Skytt, Afdelingsdirektør Merkur Bank.

Overrækkelse af den Socialøkonomiske kommunepris – Fredag d. 16 juni kl. 17:00 – 17:45 – Det socialøkonomiske Telt – på Kæmpestranden – J40

Hvilken kommune bliver vinder af årets socialøkonomiske pris? Roskildes borgmester overrækker. Kunstneren Bjørn Nørgaards flotte værk – Noahs Ark – blev sidste år overrakt til Roskilde Kommune for deres visionære arbejde med at skabe et gunstigt fundament for socialøkonomiske virksomheder gennem rådgivning, tværgående samarbejder i kommunen, strategiske satsninger og konkret udbudspolitik. Prisen er en vandrestatuette. Prisen overrækkes i år af sidste års vinder Joy Mogensen fra Roskilde kommune. Med prisen ønsker det Socialøkonomiske telt at sætte fokus på kommunernes rolle i udviklingen af rammer og samarbejdsstrukturer, der fremmer socialøkonomi. Prisen uddeles på dette års folkemøde på Bornholm. Deltagere: Joy Mogensen, Borgmester, Roskilde Kommune. Hanne Danielsen, direktør Grennessminde; Charlotte Holmer Kaufmanas, Chef for forretningsudvikling, Specialisterne; Mikkel Holmbäck, Direktør GLAD fonden.

ViVirk’R – Ressourceforløb – Lørdag d. 17 juni kl. 12:00 – 13:00 – Ligeværds telt – Kæmpestranden telt J19

Foreningsfællesskabet Ligeværd har iværksat et 3-årigt projekt, som skal udvikle model for tværsektorielt samarbejde om virksomhedsrettede ressourceforløb. Den udviklede model skal effektivt øge andelen af unge med udviklingshæmning, som opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Debatten omhandler det ”firbenede samarbejde (ung, uddannelsessted, virksomhed, kommune) /samskabelse: Hvad er den fælles udfordring, når unge med handicap skal i job i lokal virksomhed/socialøkonomisk virksomhed. Hvordan skaber vi fælles løsninger. I debatten deltager et af projektets fire lokale partnerskaber: PMU- Sindal, Rema 1000 Sindal og Frederikshavnkommune, som vil belyse samarbejdet om den helhedsorienterede indsats. Til at udfordre projektet deltager chef for forretningsudvikling Charlotte Kaufmanas fra Specialisterne. Deltagere: Wenche Eliassen, Vejleder/underviser, PMU- Sindal. Rasmus Søndergaard Voss, Købmand, Rema 1000 Sindal. Mia Nikolajsen, Afdelingsleder Ungeenheden, Frederikshavn kommune. Charlotte Holmer Kaufmanas, Chef for forretningsudvikling, Specialisterne. Mariannne Saxtofte, Social entreprenør og indehaver, Samskabelse. Jens Thygesen, Projektleder, Foreningsfællesskabet Ligeværd.

Turbo socialøkonomisk virksomhed – Lørdag d. 17 juni kl. 13:30 – 14:45 – Det socialøkonomiske Telt – på Kæmpestranden – J40

Et panel af relevante interessenter får til opgave at arbejde med en konkret ’case’ i form af en virkelighedsnær social udfordring, der skal løses ved at skabe en socialøkonomisk virksomhed på 45 minutter. Panelets indsats vil blive guidet, og der vil indgå en række udfordringer undervejs i arbejdsprocessen. Workshoppen vil foregå foran et publikum, som indbydes til at deltage aktivt med konstruktive input til arbejdsgruppen. Arrangementet skal inddrage en bred vifte af aktører i en fremadrettet dialog om brugbare bæredygtige løsninger på konkrete samfundsmæssige udfordringer. Deltagere: Natalie Mossin, associeret partner, Smith Innovation. Jon Krog, branchedirektør, Selveje Danmark. Johnnie Kragh, administrerende direktør, Specialisterne. Bente Johansen, medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm, Radikale Venstre.

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com