Familiemedlem


At have et barn eller et nært stående familiemedlem med autisme, Aspergers syndrom eller en anden udfordring såsom ADHD, ADD, OCD og Tourettes syndrom vil sandsynligvis være den største udfordring du vil stå over for i dit liv. Siden I fik stillet diagnosen, har dit primære koncentrationsområde formentligt været hans eller hendes pleje og behandling. Og ligesom alle andre forældre ønsker du det bedste for dit barn. Du ønsker at de skal leve et rigt og lykkeligt liv, og du ønsker at de skal være et værdifuldt medlem af vores samfund.

Men forældre og andre familiemedlemmer til mennesker med autisme bekymrer sig ofte om deres kære nogensinde vil få et meningsfuldt arbejde som voksen og som følge heraf opnå en eller anden form for uafhængighed og finansiel sikkerhed. Og du bekymrer dig sandsynligvis om en fremtid hvor dine familiemedlemmer altid vil være afhængige af dig i større eller mindre grad.

Specialisterne kan hjælpe. Vores Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er udelukkende for unge med autisme og lignende udfordringer i alderen 16-25. Uddannelsens mål er at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige færdigheder, for at give dem de bedste muligheder for i sidste ende at kunne varetage et arbejde. Dens faglige grundlag bygger på elementer fra de naturfaglige, tekniske og IT-baserede områder.

Specialisternes Ressourceafklaringsforløb tilbyder mennesker med autisme og lignende udfordringer en potentiel livsforandrende mulighed, for at identificere og udvikle sin egne kompetencer  i et professionel arbejdsmiljø. Vi bruger tiden på i et tæt samarbejde at afdække, styrke og udvikle hver enkeltes personlige, sociale og faglige kompetencer. Alt sammen for at finde frem til hvilke arbejdsopgaver de trives med, hvilke særlige hensyn der eventuelt skal tages højde for i en jobsituation. For de fleste af vores kandidater er dette det første skridt på vejen til en karriere, mange ikke havde turde håbe på.

Hos Specialisterne tager vi udgangspunkt i talentet og skaber muligheder.

Video

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.