Om Specialisterne


Hvorfor Specialisterne?

Specialisterne blev stiftet i 2003 af Thorkil Sonne, efter at hans søn Lars som treårig blev diagnosticeret med infantil autisme. Med familiens hus som sikkerhed, startede Thorkil en socialøkonomisk virksomhed, der ville ansætte mennesker med autisme til at løse opgaver i IT branchen. Målet var ikke at skabe et firma, der passede til Lars, men derimod at ændre samfundets holdning til mennesker med autisme. Specialisterne opererer i dag fra Ballerup, men Specialisterne Foundation samarbejder med partnere 35 steder i 17 lande internationalt.

 

FN’s Bæredygtighedsmål

Specialisterne har i samarbejde med FN en målsætning om inden 2025 at skabe én million jobs for mennesker med autisme på verdensplan. I Danmark er målsætningen 1000 jobs.

Denne målsætning forsøger vi at nå på forskellige måder, bl.a. gennem vores konsulentafdeling, hvor vi på nuværende tidspunkt har 30 konsulenter ansat, der alle har en autisme diagnose eller lignende udfordringer.

I vores Kompetencecenter, hvor vi tilbyder jobafklaring, ressourceforløb, fritidsklub og mentorydelser, får vi borgere visiteret via kommuner og jobcentre, og vi afklarer dem i forhold til job-, uddannelsesmuligheder samt udviklingspotentialer. Vi kompetenceudvikler i forhold til, at de kan bidrage på arbejdsmarkedet. Vi støtter kandidaterne i deres job- og uddannelsessøgning. I vores fritidstilbud forebygger vi social isolation ved at tilbyde et spændende miljø, hvor de kan udvikle deres sociale kompetencer. Vi tilbyder os som mentorer for unge og voksne på ungdoms- eller videregående uddannelse.

I vores særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for unge med autisme i alderen 16-25 år, udvikler vi de studerendes personlige, sociale og faglige niveau, og hjælper dem videre i arbejde eller i uddannelse.

Vi tilbyder også kortere brobygningsforløb mellem skole og ungdomsuddannelse, hvor vi afklarer i forhold til valg af ungdomsuddannelse, videreudvikler de faglige kompetencer og modner de unge i forhold til selvstændighed og selvforståelse under uddannelse og i fritiden.

 

Specialisterne – Et koncept, der virker

Konceptet bag Specialisterne beviser, at mennesker med autisme og lignende udfordringer kan være værdifulde og værdige bidragsydere til arbejdsmarkedet, så længe de fra omgivelserne møder den rette forståelse og støtte, som de har brug for, for at kunne udfolde sig. I dag løser vi ikke kun opgaver for IT branchen, men også andre serviceprægede opgavetyper for både offentlige og private virksomheder.

Specialisterne har den viden og spidskompetence der skal til, for at de skjulte talenter kan komme til at deltage i uddannelse eller bidrage og være værdiskabende på arbejdsmarkedet med støtte fra det offentlige og private danske samfund.

Video

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.