Om Specialisterne


Specialisterne blev stiftet af Thorkil Sonne den 18. september 2003 efter hans søn Lars som treårig var blevet tildelt en autismediagnose. Med familiens hus som sikkerhed startede Thorkil et socialøkonomisk firma, der er indrettet på vilkårene for mennesker med autisme og lignende udfordringer. Målet var ikke at skabe et firma, som passer til Lars, men at ændre samfundets holdning til mennesker med autisme og få os til at se på dem med respekt og imødekommenhed og som værdige og værdifulde samfundsborgere.

Specialisterne er en pionervirksomhed og er socialt innovative på flere områder. Vi ser autismens særlige karaktertræk som en konkurrencefordel i stedet for en udfordring, og dermed kan vi skabe jobs for mennesker med autisme og lignende udfordringer. Størstedelen af vores medarbejdere har en diagnose inden for autismespektret og arbejder hos os som konsulenter med opgaver såsom software test, programmering og data-indtastning for både det offentlige og private erhvervsliv.

Hos Specialisterne arbejder mennesker med autisme i et miljø, hvor der er de bedst tænkelige rammer for, at de kan udnytte deres fulde potentiale. De behøver ikke bekymre sig om at skulle tilpasse sig de traditionelle arbejdsmiljønormer, som at være “team players”, empatiske, gode til at håndtere stress og fleksible. Dette er nemlig sjældent karaktertræk man vil møde hos mennesker med autisme; et faktum der ofte betyder, at de vil have svært ved at fastholde en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Specialisterne vælger i stedet at byde forskellighederne og de særlig karaktertræk velkommen, som desværre ofte bliver set som et stigma.

Specialisterne – en socialøkonomisk virksomhed

For at sige det kort: hos Specialisterne er det en fordel, ikke at passe ind. De karaktertræk, der normalt er med til at ekskluderer mennesker med autisme fra arbejdsmarkedet, er de selv samme karaktertræk, som gør dem til værdifulde medarbejdere for Specialisterne, som f.eks. passion for detaljer, nul-fejl tolerance og vedholdenhed til at løse selv de mest komplicerede opgaver. Vi ser dem ikke kun som et menneske med autisme, men nærmere som en specialist i ordets bedste betydning, det er derfor vi bruger referencen “Specialister”. Forestil dig en verden hvor mennesker, der før blev defineret på baggrund af deres diagnose, nu bliver defineret som “Specialister” i stedet for.

En af grundpillerne hos Specialisterne er et fem måneder langt arbejdsevneafklaringsforløb, hvor mennesker med autisme gennemgår en række øvelser, træningsopgaver og arbejdssituationer. Dette afklaringsforløb giver vores medarbejdere mulighed for at se forbi diagnosen og i stedet finde frem til den sande personlighed, kompetencer og potentiale hos den enkelte.

Specialisterne tilbyder også en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med autisme i alderen 16-25 år. Uddannelsens formål er at skabe en helhedsorienteret undervisning, hvor der er fokus på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige færdigheder. Det faglige grundlag bygger på elementer fra de naturfaglige, tekniske og IT-baserede områder. Skolen arbejder tæt sammen med Specialisternes konsulentafdeling, hvilket giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med rigtige arbejdsopgaver og praktikforløb ude hos vores samarbejdspartnere.

Konceptet bag Specialisterne beviser, at mennesker med autisme og lignende udfordringer kan være værdifulde og værdige bidragsydere til arbejdsmarkedet, så længe de møder den rette forståelse og støtte, de har brug for, til at gøre det de gør bedst.

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Video