Psykoedukation


Hos Specialisterne tilbyder vi individuel psykoedukation til mennesker med autisme.

Psykoedukation giver en forståelse af, hvad autisme er og hvilke vanskeligheder, der kan følge med, når man er et menneske med autisme. Gennem psykoedukation lærer man at forstå sig selv bedre. Man lærer at genkende de faktorer, der udløser ens symptomer, ligesom man får træning i at håndtere sine symptomer, så man bedre kan tackle sit liv.

Mennesker med autisme er vidt forskellige. Så det er den enkeltes livshistorie, ressourcer og kompetencer, både personligt og/eller på arbejde eller uddannelse, vi arbejder med.

Specialisternes psykoedukation har fokus på at øge den enkeltes selvindsigt, handlemuligheder og selvværd. Samtidig inspirerer vi til nye personlige strategier og redskaber, så det bliver nemmere at mestre hverdagens udfordringer. Dog altid i tråd med den enkeltes værdier og integritet.

Fokus i forløbet

I forløbet arbejder vi bl.a. med:

  • at genkende og forstå autisme-diagnosens indvirkninger
  • at genkende og forstå evt. sameksisterende tilstande som angst, depression, søvnforstyrrelser, hyperaktivitet, opmærksomhedsforstyrrelse m.m.
  • at øge selvindsigten og handlemulighederne ift. egne udfordringer
  • at opnå kendskab til og forståelse for egne værdier, ønsker og forventninger
  • reaktioner ved forandringer, fx ændrede familieforhold, skoleskift, karrierevalg- og karriereskift
  • autismens betydning for familieforhold og -relationer
  • at tackle sociale situationer

Forløbet afsluttes med en kort overordnet temabeskrivelse.

Varighed & sted

Psykoedukation er et personligt tilrettelagt forløb á 10 timers varighed.

Som udgangspunkt foregår forløbet hos Specialisterne, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup.

Pris

Hele forløbet koster 8.745 kr. + moms

Hvis forløbet skal afsluttes med en psykologisk vurdering i stedet for en kort overordnet temabeskrivelse, er prisen 11.450 kr. + moms.

Målgruppe

Psykoedukation henvender sig både til borgere, der visiteres gennem en kommune og til privatpersoner, der selv ønsker at betale for forløbet.

Prisen er den samme for begge målgrupper.

 

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.