Sådan arbejder vi


Arbejdsmarkedsrettet afklaring og praktik

Et forløb hos Specialisterne er altid skruet individuelt sammen. Det vil sige, at de kandidater, der kommer hos os arbejder med opgaver, der ligger indenfor deres interesseområde og som passer til deres faglige niveau. Vi bruger derfor starten af forløbet på at lære kandidaten at kende, så vi kan lave nogle interessante og motiverende opgaver til kandidaten.

Igennem arbejdet med opgaverne har vi fokus på at observere og afklare mulige ressourcer og udfordringer, der kan være relevante i forhold til fremtidig indtrædelse på arbejdsmarked eller i uddannelse. I vores hverdag har vi altid fokus på social interaktion og træner den i form af brætspil, fælles frokost, stå op møder og evt. mindre gruppearbejder.

Endelig har vi ugentlige personlige samtaler med fokus på personlig udvikling særligt i forhold til indtrædelse på arbejdsmarked eller uddannelse. I de personlige samtaler, vil der også indgå coaching, når det er relevant, hvilket eksempelvis kunne være i forbindelse med motivationsarbejde, eller andre emner, som kandidaten har et ønske om at udvikle sig indenfor. Herudover tager de personlige samtaler afsæt i de ressourcer og udfordringer, som vi er blevet opmærksomme på i det daglige arbejde med kandidaten.

Video

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.