Hvordan udvikler uddannelsen sig over de tre år?


Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og der tages derfor altid udgangspunkt punkt i, hvor den studerende er nu. I samarbejde med den studerendes UU-vejleder er der fastlagt nogle langsigtede mål, der danner grundlag for de første 12 ugers afklaring, som indgår i starten af et STU forløb. Dette følges op med et statusmøde, hvor den studerende, evt. pårørende og UU-vejleder deltager og fastlægger målene for resten af første uddannelsesår.

Disse mål inkluderer den studerendes faglige, sociale og personlige kompetencer og målene fastlægges omkring indhold, tempo, kompleksitet og nære udfordringer. I de følgende år fastlægges mål og delmål to gange årligt med den unge, eventuelle pårørende og UU-vejleder og heri indgår også evaluering af praktikforløb.

Udover uddannelsens faglige elementer indgår også træning i og viden om “at bo alene”. Dette inkluderer at forberede sig på at flytte hjemmefra samt evt. finde relevant boform og overgangen fra ung til voksen. Eksempelvis lærer den unge at lave mad, at vaske tøj, styre sin egen økonomi og planlægge sin dagligdag.

Specialisterne søger at skabe et spændende ungdomsmiljø med aktiviteter – også uden for Specialisterne – f.eks. ved biografture, museumsbesøg, brætspilscafé o.lign.

Uddannelsen kan optage 40 studerende, og undervisningsholdene består typisk af fem til seks studerende. På denne måde kan vi imødekomme den enkelte studerendes behov for støtte og vejledning.

Visse fag udbydes til alle studerende samtidig for at skabe bredere dynamik og interaktion.

Ca. et halvt år inden afslutningen på uddannelsen afholdes der et møde med den studerende, UU-vejlederen og evt. pårørende, hvor der tages stilling til, hvad der skal ske efter endt STU. Vi støtter den unge i at søge ind på uddannelse eller job.

Som afslutning på uddannelsen modtager den unge et kompetencebevis samt en beskrivelse af uddannelsesforløbet med de faglige, personlige og sociale kompetencer, der er opnået.

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com