Uddannelsens indhold


Ungdomsuddannelsens er individuelt tilrettelagt, men det faglige grundlag bygger på kreative, samfundsfaglige, naturfaglige, tekniske og IT-baserede områder.

Formålet med uddannelsen er at udvikle de personlige, sociale og faglige færdigheder, således at den studerende:

  • Forbedrer sin koncentrationsevne
  • Arbejder med at planlægge, udføre og evaluere aktiviteter (eksekutive funktioner)
  • Arbejder med selverkendelse og selvindsigt
  • Lærer at indgå i sociale sammenhænge og forstår samspillet med omgivelserne
  • Øger sit faglige niveau
  • Bliver afklaret omkring erhvervs- eller uddannelsesvalg
  • Forstår arbejdsmarkedets og samfundets forventninger
  • Prøver kræfter med praktik i forskellige virksomheder

 

Indholdet fastlægges i en individuel plan, der udarbejdes i samarbejde med den unge og UU-vejleder. Eventuelle pårørende mfl. deltager i udarbejdelsen af planen, som tilpasses løbende.

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com