Konsulenter som rollemodeller


Specialisternes konsulentafdeling har til huse på samme adresse som vores STU. Det betyder, at de konsulenter, som vi har ansat, virker som rollemodeller for vores studerende. Vores konsulenter har alle en autismediagnose eller lignende. De studerende kan se, at man trods eller netop kraft af sin diagnose, sagtens kan finde en vej på arbejdsmarkedet.

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Video