Uddannelsens målgruppe


Specialisternes Særligt Tilrettelagte Uddannelse er målrettet unge mellem 16 og 25 år med en autismediagnose samt sidediagnoser som f. eks. social angst, ADHD, OCD, Tourette, depression mv. Begavelsesniveauet kan spænde fra generelle indlæringsvanskeligheder til højtbegavede – dog også lettere udviklingshæmning efter konkret vurdering. Vores unge har ingen eller mindre fysiske funktionsnedsættelser.

Uddannelsesforløbet varer tre år og er individuelt tilrettelagt.

Det er muligt at skifte STU undervejs i et forløb, således er det muligt at afslutte sin STU hos Specialisterne, selvom man har gået et eller to år på en anden STU.

Vi kan tilbyde den enkelte studerende at gå til 9. og 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik undervejs i forløbet. Dette skal planlægges, så den studerende kan nå at modtage relevant undervisning. Det er ligeledes muligt at forberede sig og aflægge HF enkeltfag på VUC, såfremt den studerende ønsker dette.

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com