Uddannelsens målgruppe


Specialisternes Særligt Tilrettelagte Uddannelse er målrettet unge mellem 16 og 25 år med en autismediagnose eller lignende udfordringer.

Uddannelsesforløbet varer tre år og er individuelt tilrettelagt. Det er muligt at skifte STU undervejs i et forløb, således er det muligt at afslutte sin STU hos Specialisterne, selvom man har gået et eller to år på en anden STU.

Vi kan tilbyde den enkelte studerende at gå til 9. og 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik undervejs i forløbet. Dette skal planlægges, så den studerende kan modtage relevant undervisning. Det er ligeledes muligt at forberede sig og aflægge HF enkeltfag på VUC, såfremt den studerende ønsker dette.

Video

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.