Uddannelsesårets forløb


Uddannelsesåret er inddelt i fire semestre.

I starten af hvert semester har vi en temauge, hvor de studerende skal arbejde sammen om et større fælles projekt, enten i grupper eller med et individuelt bidrag til det større projekt.

Sammensætningen af fag vil variere i de forskellige semestre, men der er obligatoriske fag, der går igen i alle fire semestre.

Alle vores studerende kommer i praktik fire gange i løbet af deres 3-årige forløb hos os. Praktikpladserne findes under hensyntagen til den enkeltes kompetencer og interesser, så vi er sikre at de studerende oplever succes i mødet med arbejdsmarkedet.

Specialisterne gør brug af mere end 50 praktiksteder i private og offentlige virksomheder.

Specialisterne STU har fokus på:

  • at afklare den enkelte i forhold til fremtiden
  • IT og almene fag
  • samfunds- og kulturforståelse
  • virksomhedspraktik og arbejdspladsnormer
  • sundhed, kost og bevægelse
  • brug af fritidstilbud

Uddannelsen kan starte med et afklaringsforløb, hvor den unges motivation, muligheder og ønsker afklares. Dette forløb varer 12 uger og danner udgangspunktet for resten af uddannelsesforløbet.

Video

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.