Specialistklubben


Specialistklubben er et tilbud for voksne med autisme og lignende udfordringer i aldersgruppen 18+. Det er et tilbud, der skal bevilges gennem kommunen, men du er velkommen til at deltage et par gange for at se om det er noget for dig. Det er derfor nødvendigt at kontakte din sagsbehandler i Socialforvaltningen og snakke med vedkommende om det kunne være en mulighed for dig.

§ 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Klubaftenerne er tirsdage fra kl. 17-21 fra 10. januar til 19. december. Første klubaften er 10. januar 2017.

 

I Specialistklubben kan man komme som man er. Der er ingen forventninger om, at du skal eller kan en helt masse. Vi skaber rammerne for personlig og social udvikling, men du tager det i det tempo du kan. Med personlig og social udvikling mener vi, at der er mulighed for at få individuelle samtaler med medarbejdere med stor erfaring indenfor autisme.

Udover personlig og social udvikling har vi også en masse aktiviteter som du kan deltage i.

Der vil ved hver klubaften være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter; åbne aktiviteter, som man altid kan gå til og aktiviteter med mulighed for vejledning. Læs mere i menuen til højre.

Specialistklubben brochure (PDF)

Video

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.