Vi søger praktiksteder


Nu har du muligheden for at prøve kræfter med social ansvarlighed og samtidig skabe en god forretning. Vi søger praktiksteder til vores praktikanter, der har et særligt talent for detaljer og vil kunne løse opgaver i din organisation, som kræver høj koncentration og ihærdighed.

1. Unge studerende i alderen 16-25 år, i et særligt skoleforløb på 3 år (kaldet STU) og
2. Kandidater i alle aldre, i ressourceafklaring på 5 mdr. (kaldet RAU)

De har ofte en logisk tankegang og man har som virksomhed mulighed for at få anderledes og uspoleret feed-back på problemstillinger. Alt i alt en praktikant, der vil kunne tilføre din organisation stor værdi.

Studerende Kandidater
Praktikkens fokus:
At være på en arbejdsplads
(mest fokus på sociale kompetencer)Denne gruppe praktikanter har en folkeskoleeksamen og ingen erhvervserfaring

 • Indtastning af data

Forefaldende arbejde fx:

 • Søgning på internettet
 • Oprydning
 • Arkivering
 • Scanning og kopiering af dokumenter
 • Sætte ting i system

Praktikvarighed:
9 ugers praktik

 

Praktikkens fokus:
Faglig udfordring
(fokus på både sociale og faglige kompetencer)Denne gruppe praktikanter har ofte en længerevarende uddannelse og erhvervserfaring

 • Fejl-finding, af hvilken som helst karaktér:
  • Gennemlæsning af dokumenter
  • Check for duplikater i adresselister
  • Hjemmeside-check
  • Test af IT systemer (regressionstest)
  • Data cleansing
 • Overførsel af data fra ét system til et andet el. én database til en anden
 • Journalisering og digitalisering
 • Andre opgaver hvor énsartethed og detaljefokus er et must

Praktikvarighed:
13 ugers praktik

Hvad kræver det af jer som virksomhed?

Rammerne for opgaverne skal være veldefinerede. Især ved praktikkens start. Derudover er det vigtigt, at vi har en åben kommunikation om, hvad der fungerer og hvad der evt. ikke fungerer, sådan at vi kan sikre et godt forløb både for jer som virksomhed og for praktikanten. Praktikanten vil ofte have behov for en klar forventningsafstemning, for at kunne løse opgaven bedst muligt.

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Video