Specialisterne Ressourceafklaring- og Udvikling


I Specialisterne har vi mere end 14 års erfaring med ressourceafklaring af mennesker med autisme og lignende udfordringer. Vi afdækker den enkelte kandidats ressourcer og udfordringer ift. at træde ind på arbejdsmarkedet eller at begynde på en uddannelse. Vi udvikler kandidaternes muligheder på arbejdsmarkedet og i samarbejde med dem, finder vi frem til deres skjulte potentialer. Vores nøgleord er respekt, imødekommenhed, tydelighed og tilgængelighed. Vores ressourceafklaring bygger på vores mangeårige viden og praksis inden for arbejdet med mennesker med autisme. Et normalt forløb består af 13 ugers afklaring og udvikling og efterfølgende 13 ugers fagrelevant praktik i en ekstern virksomhed.

  • Vi afdækker den enkelte kandidats ressourcer og udfordringer
  • Vi udvikler kandidaternes muligheder på arbejdsmarkedet
  • Vores nøgleord er respekt, imødekommenhed, tydelighed og tilgængelighed
  • Vores ressourceafklaring bygger på vores mangeårige viden og praksis

 

Her kan du se vores forskellige tilbud og priser:

13 ugers afklaring13 ugers ressourceforløbEkstern praktikMentor
Ressourceafklaringen starter med et introduktions- og observationsforløb på 14 dage indeholdende LEGO Mindstorm, IT-opgaver, sociale aktiviteter og andet. Herefter fortsættes den personlig målrettede afklaring, hvor der tages afsæt i det kendskab, vi har opnået til kandidaten introforløbet. Der udarbejdes relevante opgaver til kandidaten, kandidaten træner social interaktion og der afklares rammer og vilkår og estimeres arbejdstid. Herudover lægges der vægt på, at vi lærer kandidatens personlige, sociale samt faglige kompetencer at kende, så vi kan arbejde udviklingsorienteret i retning af at kandidaten kan indgå på arbejdsmarkedet med de ressourcer og udfordringer, den enkelte har. Der arbejdes løbende med personlig udvikling og der afholdes en ugentlig samtale af ca. 1 times varighed. I samtalerne arbejdes der med, hvordan kandidaten kan afhjælpe de udfordringer, som diagnosen giver i hverdagen både privat og i arbejds- eller uddannelsesmæssig sammenhæng. Forløbet starter normalt på 16 timer ugentligt, men reguleres både fra start og løbende alt efter kandidatens formåen.

Forløbet afsluttes med rapport, hvis indhold kan aftales mere specifikt med den enkelte sagsbehandler.

Specialisterne tilbyder ressourceforløb, der tilrettelægges ud fra den enkelte kandidats interesser og behov. Der kan tilbydes undervisning, personlig udvikling, fokus på kost og motion samt socialt samvær med ligesindede. Specialisterne vil altid foreslå et visitationsmøde, hvor vi taler om formål, indhold, arbejdstid, kandidatens ønsker samt længde af forløb. Vi kan også tilbyde opkvalificering inklusiv støtte på f.eks. HF enkeltfag, IT certificeringer og lignende.

Såfremt det aftales med sagsbehandler, indskrives i kontrakten, at der i ressourceafklaringsperioden arbejdes på at finde en relevant ekstern praktikplads. Der søges praktikplads ud fra kandidatens interesser og/eller faglige baggrund. Vi forbereder praktikværten inden praktikforløbet, og vi står til rådighed for såvel praktiksted som kandidat under forløbet og evaluerer jævnligt. Specialisternes store netværk i det offentlige og private erhvervsliv gør, at vi råder over et stort antal praktikpladser og ofte har held med at finde nye fagrelevante praktikpladser, når de faste pladser ikke dækker behovet.

Tilbydes særligt i forbindelse med søgning og fastholdelse af fleksjob, men kan også bruges i uddannelsessammenhæng samt til dækning af behov for almindelig dagligdags støtte. Der kan også tilbydes en kombination af mentor/coach, hvor der arbejdes med selvindsigt, motivation, eget arb.markeds/udd.perspektiv eller andre relevante emner.

Herudover er vi naturligvis altid åbne for at tilrettelægge et forløb, der ikke lige passer ind i de ovenfor beskrevne rammer, ligesom vi altid gerne lytter til jeres mere generelle behov, så vi i samarbejde kan udvikle os og tilbyde relevante og arbejdsmarkedsrettede forløb.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Specialisternes Ressourceafklaring på 4693 2400. Vi kommer også meget gerne ud til jeres afdelinger og fortæller mere om vores tilbud og målgruppe.

Sikker mail kan sendes til sikkermail@specialisterne.com

Læs mere om, hvordan vi arbejder her og se videoen, hvor Carsten Lassen fortæller om vores afklaringsforløb:

 

 

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com