Målgruppe


Målgruppebeskrivelse

Hos Specialisterne modtager vi borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller lignende udfordringer.

Lignende udfordringer er defineret som følgende:

  • Personlighedsforstyrrelser – dog ikke Emotionel ustabil personlighedsstruktur af impulsiv og borderline type
  • Stress og depression
  • Skizofreni, hvis de er i behandling
  • OCD
  • PTSD
  • Angst

Specialisterne modtager også borgere, der har flere diagnoser, hvilket ofte gør sig gældende for mennesker med ASF. Det kan eksempelvis vise sig i form af komorbiditeter som angst, depression, ADHD og ADD, OCD og stress. Vi modtager ligeledes borgere, der endnu ikke er diagnosticerede, men hvor der er mistanke om ASF eller lignende udfordringer (se ovenfor).

Specialisterne modtager ikke borgere, der udelukkende er diagnosticerede med ADHD, da det ofte er forbundet med en del uro, hvilket vores målgruppe ikke tåler. Det samme gør sig gældende for borgere med misbrug og eller kriminel adfærd.

 

(Vi tilbyder forløb i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelses kapitel 9b, 10, 11, 12a & 12b)

 

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com