Accept af autisme og ADHD skaber trivsel

11. apr 2022

Specialisterne er til for at medskabe de systemiske samfundsforandringer, der skal gøre det naturligt at have mennesker med autisme og lignende kvaliteter som en del af talentmassen i danske virksomheder. Derfor opfordrer vi til accept af autisme, ADHD andre former for neurodivergens.

Accept skaber trivsel

2. april er tidligere blevet kaldt for “World Autism Awareness Day”. Men hos Specialisterne har vi taget autisme-aktivisters kritik af ordet ”awareness” til os. I stedet opfordrer vi til accept af autisme og neurodivergens – og til at autistiske stemmer fylder mere i den offentlige debat.

Derfor fejrer vi i april “autism acceptance”. Det gør vi ved at publicere tekster, der centrerer det autistiske og neurodivergente perspektiv. Fordi vi mener at det er på tide, at de neurodivergente stemmer kommer i centrum.

Autisme og ADHD set indefra

Men hvorfor er det, at vi skal gøre neurodivergente til eksperterne?

I mange år har de neurotypiske eksperter haft monopol på at være eksperter på autisme og ADHD. Det er fordi man har lagt fokus på autisme og ADHD som psykiatriske tilstande. Ud over psykiatere er det i dag primært fagfolk som pædagoger, psykologer samt forældre, der har mest taletid.

Selvom de neurotypiske eksperter gør deres bedste, mangler der stadig det mest centrale perspektiv: indefra-perspektivet fra neurodivergente mennesker. Og det viser sig, at der er rigtig mange ting om autisme og ADHD, som man ikke kan forstå, med mindre man har oplevet det indefra.

Det er derfor at vi hos Specialisterne ønsker at støtte op om eksperter, der selv er neurodivergente, fordi det er her, vi ser de største positive forandringspotentialer.

Hvad ser man indefra?

Indefra-perspektivet udfordrer de helt fundamentale antagelser om både autisme og ADHD. Autisme er i mange år blevet symboliseret med en puslespilsbrik. Den blev blandt andet valgt, fordi autisme blev anset for at være et “mysterium”, en uforklarlig tilstand, hvor noget centralt manglede for at være menneske.

Men hvis du faktisk spørger autistiske mennesker, mangler vi ikke noget. Og det er ikke et mysterium, hvorfor vi er, som vi er. Vi oplever verden meget intenst og tager alle detaljer ind. Verden opleves derfor meget kaotisk. For at håndtere det kaos organiserer mange af os verden i systemer og logik. Du kan læse mere om, hvordan autisme og ADHD opleves indefra i indsigten om neurodivergentes tunge rygsæk og indsigten om motivation.

Neurodivergens er ikke fejl og mangler

I de officielle diagnosemanualer beskriver neurotypiske eksperter os udefra: hvilke fejl vi har som individer sammenlignet med normalen. Autisme og ADHD bliver beskrevet med ord som “syndrom”, “deficit” (mangel) og “disorder”. Og man kan først få en officiel diagnose, når man er så negativt påvirket af sin neurodivergens, at det har en betydelig negativ indvirkning på ens livsfunktion.

Med andre ord kan man først få en autisme og/eller ADHD diagnose, når man er i mistrivsel. Men både autisme og ADHD er tilstande, man er født med – det er en del af vores genetiske kodning. Spørgsmålet bliver derfor: hvordan ser autisme og ADHD ud, når vi er i trivsel? Og hvad sker der, når vi bruger vores viden om neurodivergens i trivsel?

Neurodivergente burde trives i vores samfund

Det er meget oplagt at lade neurodivergente mennesker fortælle, hvordan deres liv i trivsel ser ud. Og den fortælling er vigtig. Fordi vi som samfund kan bruge den til at modellere, hvordan vi kan skabe et inkluderende samfund, hvor neurodivergente som udgangspunkt er i trivsel. For hvis vi har neurodivergente mennesker i trivsel betyder det, at de kan være en naturlig del af det danske arbejdsmarked.

Desværre er det det modsatte billede vi ser i dag. Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelse fra 2021 viser at 45% af autistiske børn har betydelige perioder med skolefravær på grund af mistrivsel. Og det er kun 60% af neurodivergente unge, der er i ungdomsuddannelse. Det betyder, at vi har en kæmpe population af mennesker, der potentielt ikke får afsluttet folkeskolen, eller ikke får gennemført ungdoms- og videregående uddannelser. Hvilket betyder, at vi kommer til at stå med en stor population af mennesker i massiv krise, og som rent samfundsøkonomisk kun vil være en udgift. Det behøver ikke være sådan.

Autisme og ADHD er ikke lister over fejl og mangler. Vi er kompetente mennesker med et stort drive mod at være en del af samfundet. Vores karakteristika bliver primært et handicap fordi samfundet i dag er indrettet på en måde, der ikke giver os den hjælp vi har brug for, for at trives.

Hos Specialisterne ser vi at det sagtens kan lade sig gøre at integrere mange neurodivergente på arbejdsmarkedet, når man skaber de rette rammer for trivsel.

Fra krise til trivsel på arbejdsmarkedet

I vores arbejde har vi gang på gang oplevet at vores neurodivergente kolleger kommer ind med en form livskrise i bagagen. Men fordi vi hos Specialisterne ser autisme som en fordel, og har fokus på at skabe de rigtige rammer for trivsel, oplever vi meget ofte, at de neurodivergente medarbejdere blomstrer op. Det er derfor vi hos Specialisterne er så nysgerrige på, hvad neurodivergens er, når det ikke “bare” er et handicap i snæver forstand. Når vi ser neurodivergens som en neutral måde at beskrive en måde at være menneske på, kan vi se det hele menneske. Både det der er svært, og der hvor mennesket har sine styrker.

Med de rigtige rammer kan handicap-delen af neurodivergens blive mindre. Og det frigør overskuddet til at vi, der er neurodivergente, kan deltage på lige fod i samfundet.