Kasper Römer-Bruhn, underviser på Specialisterne STU: en skole for unge med autisme

AI på skoleskemaet i Specialisterne STU

20. dec 2023

AI (artificial intelligence) er kommet for at blive – og kan man gøre brug af værktøjerne på innovative måder, er man bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er AI blevet introduceret som et selvstændigt fag, der giver eleverne på Specialisterne STU mulighed for at anvende kunstig intelligens til kreativ problemløsning.

For STUens leder Jakob Nørlev er AI en naturlig fortsættelse af STUens specialisering i Tech og IT:

“På Specialisterne STU ser vi det som et naturligt skridt at integrere AI som et fag. Vi tror på at teknologiforståelse og inklusion af AI i uddannelsen styrker vores unge, der har autisme, og skaber nye muligheder.”

AI er kommet for at blive – og man kan let blive koblet af

Kasper Römer-Bruhn er underviser i AI-faget, og han er ikke i tvivl om, hvor stor en forandring, AI varsler for fremtiden:

“AI er kommet for at blive, og det har fart på! Hvis man ikke forholder sig til det, bliver man ret hurtigt koblet af.”

Lige siden AI-værktøjerne blev tilgængelige, har han været meget optaget af at udvikle elevernes digitale kompetencer ved at eksperimentere med AI-værktøjernes potentialer sammen med dem.

“I vores spiludviklingsfag var det en revolution, da billedgeneringsværktøjet Midjourney blev lanceret for 1,5 år siden. Vi kunne fodre maskinen med prompts og få noget virkelig vild grafik. Siden da har vi brugt det, når vi skulle lave koncepter til verdener, generere grafik og få inspiration til karakterer.”

Faget AI er hands on

Hvilke værktøjer findes der? Hvad kan de – og hvad kan de ikke? Og hvordan prompter man dem bedst muligt, så man får brugbare resultater? Alt det er faget AI med til at svare på. Undervisningen er meget hands on og eksperimentel, så eleverne får konkrete erfaringer med AI, som de kan bruge i deres andre fag og til deres interesser. Kasper Römer-Bruhn forventer, at fagets indhold vil ændre sig i takt med den teknologiske udvikling:

“Det er stadig meget åbent, hvordan vi bedst kan bruge det som værktøj – hvordan prompter vi det bedst muligt? Faget kommer til at fungere som et AI-lab, hvor vi eksperimenterer og udforsker potentialerne.”

Håbet er, at eleverne på sigt kan lære at effektivisere og skærpe deres faglige viden ved hjælp af AI værktøjer, som de kan bruge i deres studie- og arbejdsliv fremadrettet.