Autisme rådgivning

Tættere på arbejdsmarkedet med psykoedukation

16. aug 2021

Hvordan sikrer vi, at flest mulige neurodivergente mennesker kommer i arbejde?

I denne indsigt forklarer vi, hvorfor et forløb hos Specialisternes psykoedukation kan være et afgørende skridt på vejen tilbage til arbejde.

Psykoedukation giver overskud

Specialisterne har observeret, at et forløb med psykoedukation tit spiller en afgørende rolle for, at borgeren har overskud til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Tue Lundøer, kompetenceudvikler hos Specialisterne, har fortsat kontakt med mange af de borgere, der har fået psykoedukation hos ham, og han kan se, at flere er på vej til eller har fået arbejde, mens andre har fået det overskud, der skal til for at være i en beskæftigelsesrettet indsats.

Alexandra er en af disse borgere, og hun fortæller:

”Jeg har fået en større sikkerhed og ro i sindet omkring at jeg er i en god proces. Jeg har ligeledes en plan for, hvad næste step er for mig i retning mod målet om at komme i job.”

Livskrise – og uden arbejde

Rigtig mange mennesker får en autisme- og/eller adhd diagnose som voksne, fordi de står i en livskrise. Ofte indebærer det, at de har mistet deres arbejde eller er droppet ud af et studie.

Midt i den livskrise kan det virke helt uoverkommeligt at skulle arbejde på at komme tilbage til arbejde eller studie.

Men samtidig er der et forventningspres fra jobcenter eller a-kasse om, at de søger jobs eller er klar til en beskæftigelsesrettet indsats.

Psykoedukation bygger bro

Specialisternes psykoedukation bygger bro mellem en borger i livskrise og målet om, at de skal komme godt ud på den anden side.

Det foregår ved et samtaleforløb, hvor Specialisternes erfarne medarbejdere over 10 samtaler hjælper mennesker med autisme og lignende kvaliteter med at komme godt igennem krisen.

Som det ser ud i dag, forventer jobcenter eller a-kasse, at en borger så hurtigt som muligt kommer i en beskæftigelsesrettet indsats. Men Specialisternes erfaring med autistiske borgere er, at de ofte har brug for mere tid og støtte, inden der er overskud til at fokusere på at søge arbejde. Og den tid og ekstra støtte er en god investering:

Frederik, som har været i psykoedukationsforløb udtaler:

”Jeg har fået et håb for fremtiden, som jeg ikke havde for 1 år siden, og jeg trives meget bedre nu. Flere områder af mit liv føles mere overkommelige end tidligere. Jeg føler at jeg har mere lyst til at være social og jeg føler mig mere tryg i det. Jeg har desuden fået det fysisk bedre og tabt mig under forløbet. Det er det forløb, jeg har været i, som har givet mest mening nogensinde.”

Invester i neurodivergente borgere

Specialisterne opfordrer derfor kommuner og a-kasser til at investere mere tid og penge i deres autistiske og/eller adhd borgere til at begynde med i forløbet. For både tid og penge er godt givet ud i det lange løb. Hvis en neurodivergent borger får hjælp til psykiske udfordringer og evt. hjælp til det praktiske via bostøtte, er der langt større sandsynlighed for, at de i sidste ende kan overkomme at komme ud på arbejdsmarkedet igen.