autisme afklaring

Babettes vej: fra sygemeldt til værdsat dataanalytiker

7. apr 2021

Babette fik job som farmaceut men gik ned med stress, angst og depression. Efterfølgende viste det sig, at Babette havde Aspergers syndrom og ADHD, og hun kom derfor i et afklaringsforløb hos Specialisterne, som tydeliggjorde hendes gode analytiske evner. I forlængelse af en vellykket praktik som dataanalytiker hos Apoteka, der leverer IT-systemer til et online-apotek, kom Babette i fleksjob samme sted. Apoteka har nu fået en selvstændig og dygtig medarbejder, mens Babette har fået et godt arbejdsliv.

Introduktion

Babette er uddannet farmaceut, fagligt dygtig og højt begavet. Efter endt uddannelse får hun job som kvalitetsansvarlig på et apotek. Babette har styr på det faglige og har en særlig evne til at fordybe sig i en opgave, men i mødet med komplekse sociale dynamikker på arbejdspladsen og manglende tid og plads til arbejdsopgaverne får Babette ikke den ro til at fokusere, som hun har brug for.
Babette har et særligt behov for struktur og systematik, som ikke var foreneligt med arbejdspladsens organisering, dette resulterede i en stigende følelse af utilstrækkelighed, hos Babette, og hun efterlades med stress, angst og depression. Babette stilles herefter diagnoserne Aspergers syndrom og ADHD. Hun er i slutningen af 20’erne, da hun kommer i afklaringsforløb hos Specialisterne.

Forløbet

Afklaringen viser, at Babette er god til at gennemskue systemer og har stærke analytiske evner – kompetencer som ikke nødvendigvis er vigtige som farmaceut på et apotek.
For at anvende disse kvaliteter i en ny faglig sammenhæng kommer Babette i praktik hos Apoteka, som blandt andet leverer IT-systemer til onlineapoteket Apopro.dk – ikke som farmaceut men som medarbejder i IT-afdelingen, hvor hun blandt andet arbejder med udvikling og planlægning af nye IT-systemer, samt overholdelse af lovgivning. Babette klarer sig fremragende i praktikken og bliver efter 3 måneder fastansat i en fleksjobordning hos Apoteka.
Afklaringen hos Specialisterne hjælper Babette med at betragte sig selv på ny, både som menneske og som fagperson – nu i lyset af sin Aspergers. Hos Specialisterne deler hun sine erfaringer med andre, der også først har fået deres diagnose som voksen og får derigennem mulighed for at spejle sig i andre med autisme, i stedet for i neurotypiske mennesker. Hun øver sig i at se sine styrker og udfordringer med en overbevisning om, at hun er god nok.
Mennesker med autisme finder tryghed og identitet i den faglige uddannelse, de har taget og kan have udfordringer ved at se sig selv i en anden sammenhæng. Dette på trods af, at de kan have brug for at skifte spor for at fungere og trives bedre i arbejdssammenhæng. Denne erkendelsesproces skal Babette også igennem, og hun ender altså hos Apoteka, som ser hendes potentiale og forstår at imødekomme hendes behov. Samtidig får de skabt de rette rammer, hvori hun kan forløse sit potentiale og derigennem blive en værdifuld medarbejder.

Udtalelse

Martin Glesner, stifter og administrerende direktør for Apoteka, udtaler om praktikforløbet:
”Det var ikke altafgørende for os, at Babette er uddannet farmaceut, men det var et plus, for så forstår hun det område, vi arbejder med og kan nemt kommunikere med vores fagpersoner. Vi har mange opgaver, der giver praktikanter som Babette mulighed for at starte småt. Det er meget snævre områder, man skal fokusere på, og Babette har hele vejen vist, at hun virkelig gerne vil det.”
”Babette styrer selv sin arbejdsuge, men holder de 16,5 timer hver uge, som hun er afklaret til. De opgaver, hun løser, har betydning for os, og de kan udføres, når hun har tid. Der er ikke pres på, for at tingene skal gøres til en bestemt tid. Der er ingen kolleger, der venter på, at Babette bliver færdig.”
”Babette skal ikke holdes i hånden, men arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt inden for den fleksible ramme, hun er tryg ved. Hun er potentielt i gang med en helt ny karriere, og hvis hun en dag kommer og melder sig klar til 20 timer, kan vi regulere det.”