Case: Dansk arbejdsgiverforening

En konsulent fra Specialisterne hjalp DA med at lave ekstra kontrolredskaber i Excel og SAS til kvalitetssikring af lønstatistik fra organisationens SQL-miljø

Udfordringen

Produktion af statistik er en vigtig del af arbejdet i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). I samarbejde med Danmarks Statistik laver DA blandt andet avanceret lønstatistik, der bruges som grundlag for overenskomstforhandlinger og regulering af overførselsindkomster i Danmark. Formlerne bag statistikken er dels skrevet ud i Word, dels kodet ind i DA’s SQL-miljø. Som supplement til sin eksisterende kvalitetssikring af statistik-produktionen ønskede DA at skabe et ekstra kontrolredskab i Excel, så det mere lavpraktisk var muligt at regne efter og tjekke, om udviklerne havde tolket udskrivningen af formlerne rigtigt.

Løsningen

Konsulenten sad hos DA dagligt og løste tre hovedopgaver med brug af Visual Basics i Excel og SAS Enterprise:

 

  • Konsulenten sammenlignede beregninger fra SQL-kode med DA’s matematiske formler og omdannede det til et Excel-ark, der kunne teste tallenes relation til hinanden. DA havde i forvejen en ark til årsstatistikken, men ville også have et til konjunkturstatistikken.
  • Dernæst producerede konsulenten et Excel-ark med datavalidering, som virksomheder skulle downloade, udfylde og returnere. Konsulenten lavede makroer i arket, som skulle tjekke, brugerens udfyldninger var korrekte.
  • Derudover producerede konsulenten Excel-arkene i SAS Enterprise, som kunne beregne nøgletal og derved finde eventuelle uoverensstemmelser. Dette blev gjort for både konjunktur- og årsstatistik.

Kunden siger

”Konsulenten løb det hele igennem og fandt flere fejl, som var nyttige at få rettet. Han løste opgaverne overraskende hurtigt og viste sig at være så skarp, at han også lavede formelsamlingen for os i SAS. Konsulenten var også god til at søge afklaring, når han stødte på ting, der bremsede ham. Han brød sig ikke om at spilde tid.”

”Konsulenten var meget velfungerende og et hyggeligt bidrag i vores hverdag. Han kunne godt lide at være i selskab med os andre og prioriterede tydeligvis at gå med til frokost og møde tidligere til fælles morgenkaffe fredag morgen. Vi ser frem til næste projekt, hvor konsulenten skal arbejde videre med SAS.”

 

Lars Knudsen, Statistikchef, DA.