Case: IHFood

En gruppe konsulenter fra Specialisterne scannede, analyserede og klassificerede 30.000 billeder om måneden for at træne ekspertsystemerne i IHFoods intelligente løsninger til fødevareindustrien 

Udfordringen

Virksomheden IHFood udvikler avanceret billedteknologi til fødevareindustrien verden over for at optimere produktionsfaciliteter. For at træne ekspertsystemerne i hjertet af de intelligente løsninger havde IHFood brug for analyse af visuel information fra mange tusinde billeder – en ensidig opgave, der krævede stor koncentrationsevne, vedholdenhed og sans for mønstergenkendelse og fejlfinding.

Løsningen

En gruppe på tre konsulenter fra Specialisterne arbejdede kontinuerligt på opgaven. I alt analyserede Specialisternes konsulenter op til 30.000 billeder hver måned. En teamleder og regelmæssig evaluering i gruppen sikrede, at arbejdet blev udført ensartet efter de samme høje standarder. 

Opgaverne omfattede blandt andet:

 

  • Scanning af billeder og graduering af fødevarer, f.eks. æg og fjerkræ. Gradueringen blev efterfølgende brugt til at træne ekspertsystemerne.
  • Klassifikation af billederne i henhold til deres informationsindhold.
  • Manuel tilpasning af ellipser til æg-afgrænsning for at optimere algoritmer brugt til at rekonstruere æggenes position.
  • Implementering af algoritmer for at øge den generelle præstation og krydsvalidering af både resultater og udviklingsprocessen.

Kunden siger

”Ikke bare løste konsulenterne opgaverne med stor præcision og vedholdenhed med et minimum af fejl. De kom også med nyttige forslag til yderligere optimering af processen. Samarbejdet med Specialisternes stabile og dedikerede konsulenter har ikke kun hjulpet os med at opnå højere kvalitet og hastighed. Det har også gjort det muligt for os at koncentrere vores egne ressourcer andre steder. Specialisterne er en ressource, vi har stor tillid til.”

 

Claus Hoelgaard Olsen, Managing Director, IHFood