Case: Institut for Menneskerettigheder

Med text mining og maskinlæring har Specialisterne hjulpet Institut for Menneskerettigheder med at udvikle en database, der viser, hvordan arbejdet med menneskerettigheder hænger sammen med FN’s Verdensmål. Databasen har brugere over hele verden og fremhæves bl.a. af FN’s menneskerettighedsråd 

Udfordringen

Institut for Menneskerettigheder i København ønskede at udvikle en database, der viste, hvordan konkrete initiativer på menneskerettighedsområdet på verdensplan hænger sammen med indfrielsen af FN’s 17 Verdensmål og deres 169 delmål for bæredygtig udvikling. Data skulle hentes fra de mange tusinde tekstfiler fra rapporter på engelsk, som den internationale monitorering af menneskerettigheder løbende kaster af sig. Målet var, at hver eneste relevante tekstbid skulle relateres til et specifikt Verdens- og delmål. Før Institut for Menneskerettigheder hyrede Specialisterne ind i projektet, foregik arbejdet med at læse og kategorisere de mange tekster i vid udstrækning manuelt. Arbejdet skred kun langsomt frem og var følsomt over for menneskelige fejl og inkonsekvens.

Løsningen

Specialisternes konsulent udviklede og trænede en text mining algoritme, der kan finde relevante engelske ord i en tekstbid og ud fra dem afgøre, hvilket verdensmål og delmål teksten knytter sig til. Samarbejdet mellem Institut for Menneskerettigheder og Specialisterne fortsætter. Næste skridt bliver at versionere algoritmen til at kunne håndtere andre sprog end engelsk og at kunne genkende faststående udtryk bestående af flere ord. Konsulenten har løst opgaven fra Specialisternes hovedkvarter i et tillidsbaseret og dynamisk samarbejde med løbende udveksling af filer og møder om projektet. Den offentlige database, der er resultatet af arbejdet, kan ses og besøges her. Databasen har brugere over hele verden, der arbejder professionelt med menneskerettigheder og udvikling. Brugerne sidder bl.a. i ministerier, FN, EU og civile organisationer. I 2019 har databasen haft brugere fra 150 lande.

Kunden siger

”Menneskerettighederne er afspejlet i mere end 90 procent af FN’s Verdensmål. Med vores nye database, hvor konsulentydelserne fra Specialisterne har spillet en stor rolle, gør vi den gensidigt forstærkende forbindelse mellem menneskerettighederne og verdensmålene håndgribelig for udviklingsorganisationer, ministerier og andre aktører, der arbejder med menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.”

Eva Grambye, vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder

”Databasen har allerede vakt stor interesse og begejstring i FN’s menneskerettighedsråd. FN’s højkommissariat har overtaget resultatet af vores analyse i deres globale database, og Instituttet har indgået et formelt samarbejde om automatisering af deres databehandling.”

”Mange brancher arbejder med store tekstmængder og vil have gavn af at kunne kategorisere både hele dokumenter og tekstuddrag med tilbagevirkende kraft på en lignende måde.”

 

Adrian Hassler, fuldmægtig, Menneskerettigheder og udvikling, Institut for Menneskerettigheder