Case: Københavns Kommune

Gennem fem år har Specialisterne kvalitetssikret Københavns Kommunes parkeringstællinger, der indgår i alle politiske beslutninger om nye anlægsprojekter i hovedstaden. 

Udfordringen

I alle sager om nye anlægsprojekter i Københavns Kommune skal der foreligge en parkeringsredegørelse for det pågældende område. Derfor tæller Københavns Kommune to gange om året parkeringsbelægningen på byens vejstrækninger og parkeringsområder på tre forskellige tidspunkter af dagen. Tælling og indtastning sker manuelt, og indtil for fem år siden stod kommunen selv for kvalitetssikringen af hvert eneste tal – en meget tids- og koncentrationskrævende opgave, der hvert år omfatter omkring 20.000 tal.

Løsningen

Konsulenten arbejder fra sit kontor hos Specialisterne og modtager løbende data fra nye tællinger. Kvalitetssikringen sker dels ved sammenligning med data fra tidligere tællinger, dels med konsulentens evne til at analysere tal, finde fejl og dermed vurdere om tallene er korrekte. Konsulenten har udviklet et program, der bagudrettet og automatiseret kan sammenligne tallene. Tal, der afviger for meget procentuelt eller på anden måde skiller sig ud fra mønstret, bliver rapporteret og undersøgt nærmere. Specialisterne kvalitetssikrer også trafiktællinger og står for opdatering af kommunens SQL-database med parkeringsstatistik.

Kunden siger

”Vi bruger parkeringsstatistik hele tiden, så det er et ekstremt vigtigt arbejde, Specialisterne udfører for os. For fem år siden lavede vi det hele selv. Det tog os bare meget lang tid, og vi fangede ikke nær så mange fejl, som Specialisterne gør. Hele arbejdsgangen er blevet lettere, og kvalitetssikringen er blevet meget mere effektiv. En anden stor gevinst er Specialisternes hurtige svar på særopgaver. Jeg kan få relevante tal præsenteret på alle de måder, jeg ønsker, og det går lynhurtigt.”

 

Åse Boss Henrichsen, trafik-koordinator i Teknik og Miljø, Københavns Kommune.