Case: Københavns Lufthavn

Specialisterne har hjulpet Københavns Lufthavn med at rekruttere tre autistiske kollegaer til screening af indchecket bagage i Security. Mønstergenkendelse og ekstraordinær koncentrationsevne er blandt de kompetencer, som de tre nye medarbejdere særligt bidrager med i deres arbejde.

Udfordringen

Københavns Lufthavn ønskede at undersøge og eventuelt udnytte autisters dokumenterede styrke i mønstergenkendelse og repetitivt arbejde i forbindelse med den visuelle screening af indchecket bagage. Samtidig med at teknologien, der bruges til screening af indchecket bagage i lufthavne, i disse år bevæger sig fra 2D til 3D, udvikler den metodiske tilgang hos medarbejderne sig også. Håbet er, at de nyansatte autistiske mennesker kan bidrage med nye metoder til mønstergenkendelse – og at de den anden vej også får en masse læring fra deres nye kollegaer.

Løsningen

Efter et rekrutteringssamarbejde med Specialisterne har Københavns Lufthavn ansat og uddannet tre nye medarbejdere med autisme-diagnose. De er fastansat og arbejder på lige fod med de andre medarbejdere i Security. Her sidder de ved en skærm og screener gennemlyst bagage for forbudte genstande, inden bagagen kommer ud til flyveren.

Derudover giver de, med deres talent for mønstergenkendelse, lufthavnen nye erfaringer i arbejdet med screening af bagage.

Kunden siger

”Vores nye medarbejdere fra Specialisterne har klaret både uddannelsen og den første tid som kolleger til UG. Lufthavnen er en arbejdsplads med mange lyde, mange mennesker og mange processer, og de har favnet det utrolig flot hele vejen igennem.”

”De har ikke berøringsangst over for teknologi. Alt, hvad vi har præsenteret dem for, har de bare kastet sig ud i både med gå-på-mod og ærlighed, og deres evne til at bevare koncentrationen i længere tid er en særdeles god egenskab i dette job.”

”Vi ser et stort potentiale i dem. Socialt fungerer de fint, og samtidig kan de hjælpe os med at sætte nye standarder for mønstergenkendelse i vores billedanalyse af bagage.”

 

Gitte Larsen, Kompetenceleder, Københavns Lufthavn.