Case: Nordea

Specialisterne har gennem et rekrutteringsforløb hjulpet Nordea med at finde syv medarbejdere med diagnoser inden for autismespektret til bankens automation-team.

Udfordringen

Nordea havde brug for at udvide sit automation-team, der bygger nye services, som kan automatiseres og gøre arbejdet nemmere og hurtigere for Nordeas medarbejdere. Nordea havde brug for IT-medarbejdere med forskellige kompetencer. Nogle skulle bygge virtuelle robotter til automatisering, andre skulle overføre data fra det gamle system til den videreudvikling, automation-teamet arbejdede med. Nordea ønskede at bruge rekrutteringen til at hjælpe mennesker med autisme med at komme ind på arbejdsmarkedet.

Løsningen

Nordea indgik et rekrutteringssamarbejde med Specialisterne. Rekrutteringsforløbet tog udgangspunkt i Specialisternes faste model for rekruttering af flere autistiske medarbejdere på én gang til en virksomhed, som blev tilpasset Nordeas behov.

 

  • Blandt ansøgerne, der havde svaret på joboplaget, udvalgte Specialisterne godt 30 kandidater, der blev inviteret til at deltage i en workshop. Her var gruppe-opgave med fx Lego-robotter med til at vise, hvilke roller kandidaterne indtog i teamwork.

 

  • Derefter blev 15 kandidater udvalgt til et fire ugers projektforløb, der testede deres IT-kompetencer og samarbejdsevner yderligere. I de første uger var indholdet tilrettelagt af Specialisterne, mens de arbejdsrelaterede opgaver i de sidste uger blev stillet af Nordea.

 

  • Både workshop og projektforløb foregik hos Nordea. En del af arbejdet med workshops placeres på den aktuelle lokation, da det er med til at styrke den tilvænningsproces, som autistiske mennesker har behov for. Samtidig får virksomheden bedre forståelse for autistiske menneskers behov og hvordan de performer bedst.

 

  • Efter projektforløbet blev der holdt ansættelsessamtaler, der resulterede i ansættelse af syv nye Nordea-medarbejdere med autisme. Nogle af de nyansatte havde en formel uddannelse inden for IT, andre var selvlærte og havde evnerne.

Kunden siger

”Vi indgik rekrutteringssamarbejdet med Specialisterne af to grunde. For det første ville vi gerne gøre noget i den gode sags tjeneste, og vi fandt, at mennesker med autisme var nogle, vi virkelig havde god mulighed for at hjælpe. For det andet vidste vi, at mennesker med autisme kan have nogle fantastiske evner inden for IT, som også ville kunne hjælpe os.”

”Vi har fået en ny dynamik i teamet. Vi har fået kolleger, der ser på tingene på en lidt anden måde, og som også tvinger os til at tænke tingene på nye måder.”

 

Majbritt Gyldengren, Chief Expert, Nordea Automation.