Case: TimeLog

Et hold konsulenter fra Specialisterne hjalp over flere måneder TimeLog med manuel test og validering af tusindvis af data, da en stor kunde skulle opgraderes til TimeLogs nye version

Udfordringen

En af TimeLogs største kunder var med i et udviklingsprojekt af TimeLogs standardsoftware, der hjælper konsulenthuse med tidsregistrering, projektstyring og fakturering. En stor mængde data hos kunden skulle omstruktureres, så det kunne udnytte ny funktionalitet i TimeLogs software. Projektet var afgørende for, om kunden opgraderede til den nye TimeLog-version. Omfattende manuel test af data fra kundens mere end 10.000 projekter var nødvendigt for at validere, at flytningen var lykkedes, og at data var placeret korrekt i den nye udgave.

Løsningen

Specialisterne dedikerede en håndfuld konsulenter til projektet, der strakte sig over otte måneder og i grove træk forløb således:

  • Konsulenterne fik stillet de to systemmiljøer til rådighed via en browser, så de kunne have TimeLog’s gamle og nye udgave åben på hver sin fane.
  • Der blev gennemført fire manuelle test-runder. En testprotokol instruerede konsulenterne i, hvordan de skulle udføre hver test, dvs. hvilke steps, de skulle gå igennem, og hvad de skulle kigge efter, når de krydstjekkede de to systemer.
  • Hver gang konsulenterne fandt fejl eller påfaldende afvigelser, skrev de det ned i et dokument med et skærmbillede af problemstillingen.
  • Undervejs i hver test sendte konsulenterne rapporter over, hvad de havde fundet.

Når fejlene blev for mange, blev testen sat på pause, mens TimeLog foretog korrektioner i datasættet.

Kunden siger

”Præcision og validererede data er afgørende for vores kunde, som helst havde løftet denne opgave selv, hvis ressourcerne havde været til det. Det var derfor et stort ansvar, der hvilede på Specialisterne.”

”Det er mit indtryk, at Specialisternes konsulenter generelt sætter en ære i at udføre de opgaver, de får, til punkt og prikke. Udover at Specialisternes formål tiltaler os, så vidste vi, at hvis vi skulle have mennesker til at udføre denne type manuelle dataarbejde ordentligt, skulle det netop være nogen, der satte en ære i at tjekke, at det her var i orden.”

”Samtidig var det en opgave, der krævede sans for at se afvigelser fra mønstre, og det er Specialisternes konsulenter jo gode til. De fandt mange ting, der hjalp os i processen, både egentlige fejl, vi selv havde overset, og afvigelser, vi ikke havde skønnet alvorlige nok, men som var et problem for Specialisterne og rigtig nok burde undersøges nærmere.”

 

Søren Lund, Founder & Executive Business Developer, TimeLog.