Elevinddragelse på skemaet i Specialisternes STU

16. feb 2023

Jakob Nørlev, der i 2022 blev leder af Specialisternes STU, har en vision om at have mere fokus på elevinddragelse i Specialisternes STU.

Eleverne som erfaringseksperter

Han er især optaget af at styrke elevernes demokratiske muskler og give dem en oplevelse af, at de kan bruge deres erfaringer og viden til at påvirke deres skoleforløb.

“I STUen lærer eleverne af os. Men vi er nysgerrige på, hvad vi kan lære af dem og deres erfaringsverden. Hvad sker der, når vi går hånd i hånd i en undersøgelsesproces?”

Workshop med ekspert i elevinddragelse

For at få svar på det spørgsmål har Specialisternes STU inviteret ekspertviden ind. Agnete Neidel fra iDialog afholdt i januar 2023 en workshop med STUens medarbejdere.
Agnete Neidel har mange års erfaring med at skabe demokratiserende processer med marginaliserede grupper.
Hun fortæller, at de to vigtigste ting, man kan få ud af elevinddragelse er:

  1. at eleverne får erfaringer med at være handlekraftige individer.
  2. at uddannelsen kan blive bedre for eleverne.

“De unge har typisk været i voksenhænder hele livet, hvor de er blevet “flyttet rundt på”. Derfor er det så vigtigt for dem at erfare, at de faktisk kan have indflydelse på verden omkring dem: at ens erfaringer og holdninger betyder noget. Når det sker, så ser jeg folk vokse 4 meter af det!”

Men inddragelse skal ikke ske bare for inddragelsens skyld. Det skal have en reel indflydelse på elevernes virkelighed. Det skal ikke bare være indflydelse for indflydelsens skyld.

Hvordan kan man inddrages, når man har begrænsede erfaringer?

Under workshoppen blev det tydeligt, at der er er stor lyst til at arbejde med elevinddragelse. Men der blev også rejst opmærksomhed på de barrierer, som der kan komme af at være ung autist, der har begrænsede erfaringer med verden.
For mange autister er ungdomsårene en intens tid, dels fordi kravene fra omverdenen stiger, og dels fordi man selv er i stor forandring. Mange med autisme og lignende kvaliteter modnes lidt senere – det vil sige at de når milepæle for ungdoms- og voksenliv lidt senere end neurotypiske mennesker. Det betyder også at de ofte har færre konkrete erfaringer med fritidsjobs, fester og samfundsliv, sammenlignet med jævnaldrene. Derfor kan det for nogle elever være svært at overskue abstrakte begreber demokrati, inddragelse og samfund.
Det er langt fra altid at autisme er en hindring for, at unge mennesker søger indflydelse og vil skabe forandringer. Et godt eksempel på dette er initiativer som Autisme Ungdom, en autismedrevet ungdomsorganisation. 

Inddragelse kan være konkret og praksisnær

På workshoppen blev det tydeligt, at det er vigtigt at introducere elevinddragelse på en meningsfuld og praksisnær måde for STUens elever. På den måde kan man have en meget åben og undersøgende tilgang til elevinddragelsesprojektet.
Tilgangen er derfor at eksperimentere med elevinddragelse i beslutninger, der både er konkrete og vigtige for eleverne:

“Elevindflydelse kan være meget konkret. Vi kan f.eks. inddrage eleverne i, hvilke spil, der skal købes. Vi kan udfordre dem på, at de ikke blot skal foreslå de spil de selv ønsker. Men at de også skal undersøge, hvilke spil deres med-elever ønsker sig. Og det samme kan vi gøre i forhold til LAN parties, studietur og så videre. Det er små  konkrete prøveforsøg, som vi kan eksperimentere med.”

Elevinddragelse som dannelsesprojekt

Jakob Nørlev ser elevinddragelsesprojektet som en del af den dannelsesproces, der er så vigtig en del af STUens projekt.

“Det er meget de små marginaler, vi arbejder med. Men det kan forhåbentlig føre til, at vores elever får mere realistiske og konkrete erfaringer med at få indflydelse. En vigtig del af det er også at forstå at det ikke er alt, der kan ændres. At vi er en del af et samfund. Vores elever skal have konkrete erfaringer med kunsten at gå på kompromis: hvordan håndterer man uenighed, uden at det fører til en uløselig konflikt?”

STUen inviterer praksisekspert til ny workshop

Jakob Nørlev anerkender at Specialisternes STU stadig er i opstartsfasen omkring elevinddragelse. Derfor har han inviteret STU-leder for Fontanaskolen Per Saaby, der har mange års erfaring med elevinddragelse, ind til en ny workshop.

“Per Saaby har arbejdet med vores målgruppe og elevinddragelse længe, og derfor kan han give os meget konkrete input til, hvad vi kan gøre, også i forhold til det, der er svært.”