Billedet viser to personer, der krammer, med blikket rettet mod en skærm

Fem ting, Specialisternes STU kan

27. sep 2021

Hos Specialisternes STU bygger vi bro til elevernes fremtid.
Det er en sårbar tid at være ung og have særlige behov. Men hos Specialisternes STU har vi stor succes med at give unge med autisme og lignende kvaliteter de faglige og sociale kompetencer, der skal til for at få et godt voksenliv.
Det gør vi gennem de følgende fem ting: 1. faglig udvikling tilpasset eleven, 2. afklaring af studiemuligheder og støttebehov, 3. tryg social og emotionel udvikling, 4. praktik, 5. hjælp til offentlig transport.

Faglig udvikling

Indre motivation hos eleven er vejen til faglige kvantespring.

I Specialisternes STU oplever vi igen og igen, at indre motivation driver læring. Derfor bruger vi de unges interesser og særlige evner til at bane vejen for faglige kompetencer.

Ofte har vores STU-elever oplevet nederlag i deres skoleforløb, inden de kommer hos os. Derfor lægger vi særlig vægt på, at de skal opleve succes og tryghed i deres faglighed, når de er hos os. Det betyder at vi i vores undervisning skal være meget fleksible og møde eleven præcis der, hvor de har brug for det. Derfor er vores undervisning tilrettelagt den enkelte elev og tilpasses deres behov.

Ved STUens afslutning har vi afklaret elevens kompetencer og udfordringer, både fagligt og personligt.

Afklare studiemuligheder og parathed

Når det kommer til afklaring af kompetencer og udfordringer, lægger vi særligt stor vægt på, at STU-eleven har et konkret og realistisk billede af fremtiden. Det gælder både uddannelsesmuligheder og støttebehov.

Konkret fremtid: Det er vigtigt at fremtidsmulighederne er konkrete for vores elever. Autisme gør, at man ofte har svært ved at forestille sig, at verden kan være anderledes, end den er lige nu. Derfor er praktik et vigtigt værktøj til at forberede eleven på fremtidige job- og uddannelsesmuligheder.

Realistisk fremtid: Det er vigtigt at fremtidsmulighederne er realistiske. Der er stor forskel på, hvad vores elever kan, både personligt og fagligt. Derfor er det centralt at vores STU er individuelt tilrettelagt. Nogle elever har tilstrækkeligt overskud til at få en ungdomsuddannelse efter STUen. For andre er det mere realistisk at fokusere på, hvad der skal til for at være i trivsel og have en god hverdag.

Tryghed giver social og emotionel udvikling

Autisme betyder ofte, at social og emotionel udvikling tager længere tid end hos neurotypiske unge. Derfor har autistiske unge brug for ekstra tid og tryghed til at komme godt ind i voksenlivet. Det er ikke en udvikling man kan tvinge igennem – det er simpelthen hjernen, der skal have tid nok til at udvikle sig.

Med det i mente bruger vi I Specialisternes STU princippet om interessebaseret læring til at skabe givende sociale interaktioner mellem eleverne.

Her er Dungeons and Dragons spille-sessioner et godt eksempel på interesserebaseret læring i autisme-venlig indpakning. En spille-session er en kompleks social situation, hvor man skal overskue de andre elevers roller og behov. På den måde øver eleverne sig på virkelighedens komplekse sociale samspil, på en tryg måde.

Når eleven har fået nok tid og tryghed til at udvikle sig socialt og emotionelt, er de klar til at komme i praktik. Her får de ikke bare faglige kompetencer – de får også prøvet deres sociale kompetencer af i virkeligheden.

Praktik

Praktik er et vigtigt værktøj i Specialisternes STU, fordi det udfordrer eleverne på flere planer – når de er klar til det. Specialisternes STU er en tryg rede – men når tiden er den rette, er det hamrende vigtigt at blive skubbet ud af reden og få luft under vingerne.

Eleverne får nemlig stukket tæerne i et ”rigtigt arbejdsliv”, men stadig i trygge rammer. Praktikken er både socialt og sansemæssigt udfordrende. Og mange oplever, at de kan klare mere, end de tror. Den succesoplevelse giver selvtillid til at prøve sig selv af i andre kontekster, og er derfor også en essentiel del af at blive klar til voksenlivets udfordringer.

Skills til hverdagslivet

Når man er autist, er dagligdagens opgaver ofte sværere at overkomme end for neurotypiske.

Hos Specialisternes STU er det derfor en pædagogisk strategi at de daglige opgaver som at lave mad, vaske op, rydde op, osv. er en naturlig del af dagens struktur. På den måde får eleverne opbygget livsvigtige skills.

Bagved det pædagogiske arbejde med lavpraktiske hverdagsopgaver ligger træning i fleksibilitet– for det er en meget vigtig ”muskel” at træne, især for autistiske mennesker.

Fleksibilitet er en forudsætning for at blive klar til at håndtere et voksenliv, der for autistiske mennesker ofte opleves som komplekst og uforudsigeligt. Det er en meget almindelig copingstrategi at håndtere kaos ved at være rigid og ufleksibel.

Manglende fleksibilitet kan komme til udtryk ved, at man har svært ved at håndtere, at maden først er klar kl. 11.33 i stedet for 11.30. Men også ved, at man kan have en meget sort-hvid tænkning omkring hvad der er op og ned, rigtigt og forkert.

I vores STU arbejder vi med at ”blødgøre” den rigide copingstrategi, så vores elever bedre kan håndtere et komplekst og uforudsigeligt voksenliv. Det gør vi dels gennem praktik, dels gennem samfundsfag og endelig gennem refleksion over de daglige udfordringer, der naturligt opstår i hverdagen.

Brug af offentlig transport

At mestre uforudsigelighed og have fleksibilitet er vigtige kompetencer at have, når det kommer til offentlig transport. Det er nemlig en central del af godt liv som ung at have den personlige frihed og fleksibilitet, det giver at kunne bruge offentlig transport.

I STUen gør vi en stor indsats for – i samarbejde med elevens forældre – at gøre eleven klar til selv at bruge offentlig transport. Det er oftest forældrene, der øver den nye rute sammen med eleven.

STUens opgave handler i høj grad om at hjælpe eleven med at håndtere angst for forandringen. Offentlig transport er for mange autistiske mennesker både uforudsigelig og sansemæssigt overstimulerende. De har derfor brug for kognitive redskaber til at håndtere det pres, der følger med at tage offentlig transport. I vores STU sætter vi derfor tid og ressourcer af til 1-1 samtaler og opfølgning, når en elev skal lære at bruge offentlig transport.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Er du nysgerrig på at høre mere om, hvad Specialisternes STU kan gøre for dine borgere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde i din kommune.