Gør din virksomhed rigere med neurodiversitet

3. feb 2022

Er du som leder nysgerrig på at drage fordel af autismefordelen? Men samtidig usikker på, hvilke krav det stiller til dig og din virksomhed?

I denne indsigt forklarer vi, hvordan Specialisternes konsulenter både kan løse helt konkrete opgaver og samtidig give dig redskaber til at have neurodiversitet i dit team. På den måde kan du fremover være tryg ved at ansætte neurodivergente medarbejdere.

Kort ordforklaring

Neurodivergent betyder at en person har en hjerne med atypiske karakteristika, f.eks. autisme, ADHD, epilepsi, osv.

Neurotypisk betyder, at en person har en “normal” hjerne.

Neurodiversitet betyder at en gruppe består af både neurotypiske og neurodivergente mennesker.

Ledelsescoaching gør det trygt at være leder af neurodivergente

Når du køber konsulentbistand hos Specialisterne, får du ikke kun en konsulent med specialiserede kompetencer. Du får også ledelsescoaching fra Specialisternes stab.

Bina Hjorth, kommerciel leder hos Specialisterne, har mange års erfaring med at coache ledere:

“Det er tit, når jeg er ude, så kommer lederne bagefter og siger “nu forstår jeg det!” Mange ledere, selv de erfarne, kan føle sig usikre – fordi de ikke ved, hvad det betyder at være neurodivergent eller at have en diagnose, og hvad det så stiller af krav til dem som ledere.”

Derfor er opgaven for Bina Hjorth at forstå konteksten og hvilken opgave som konsulenten skal løse, samt hvilken organisation og afdeling konsulenten skal arbejde i. For lederen kræver det måske nye opmærksomhedspunkter eller anderledes måder at tilrettelægge opgaverne på.

Ledelsescoaching gør, at lederen får en “værktøjskasse” i forhold til at samarbejde og lede neurodivergente medarbejdere og de teams, de indgår i. I den første fase er Bina Hjorth derfor tæt på både leder og konsulent. Hendes erfaring er, at medarbejderen meget hurtigt falder på plads, når der skabes indsigt, forståelse for behov og mulige udfordringer.

On-boarding uden risici

“Det er derfor vi har det vi kalder “on-boarding model”, hvor der ikke er nogen risici. Hvor virksomheden får løst opgaven fra day one. Og hvis det ikke virker, så stopper vi jo bare.”

På den måde er Specialisternes konsulentbistand så risikofrit som muligt for den virksomhed, der hyrer Specialisternes kompetencer ind.

Men det typiske er at medarbejdere og ledere bliver så glade for deres eksterne konsulenter fra Specialisterne, at de efter aftale bliver “on-boardet”/ansat i virksomheden. Og her står Specialisterne klar til at støtte virksomheden hele vejen.

Fra konsulent til medarbejder

Specialisterne er nemlig ikke et almindeligt konsulenthus – de er altid glade for at deres dygtige medarbejdere kommer videre til virksomheder.

Bina Hjorth fortæller:

“Almindelige konsulentvirksomheder vil ikke af med deres gode konsulenter. Men her er det omvendt! Fordi formålet med Specialisterne er at få så mange neurodivergente mennesker ud i arbejde, så vi får skabt flere neurodiverse teams, der skaber værdi på nye og mere effektive måder”

Derfor er ledelsessparring og coaching en central del af Bina Hjorths arbejde. Fordi hun ved, at det skaber grundlaget for gode, neurodiverse teams ude på arbejdspladserne.

Ledelsessparing og coaching

Det vigtigste ben i ledelsescoaching er ofte at lederen forstår, hvad der er vigtigt for den neurodivergente medarbejder.

Bina Hjorths erfaring er, at arbejdet for konsulenten skal give mening og løses bedst muligt:

“Vores konsulenter vil rigtig gerne arbejde med noget, der giver mening for dem, så de føler at de gør en forskel. Men hvad der måske kan give mening for dig eller en neurotypisk medarbejder er ikke nødvendigvis det samme som for en neurodivergent medarbejder ”

Fordi det er så vigtigt for dem at løse opgaven korrekt, er neurodivergente medarbejdere typisk både samvittighedsfulde og detaljeorienterede. Det betyder, at man som leder skal sætte lidt ekstra tid af i starten af en opgave til at definere den, afklare tvivlsspørgsmål og forklare konteksten. Det kan også være nødvendigt at dedikere lidt ekstra tid til løbende sparring.

Denne type ledelse smitter ofte positivt af på resten af teamet,for der er mange medarbejdere, der vil præstere bedre, hvis de får klare retningslinjer og får defineret opgaverne. Og det skaber gode resultater.

“De neurodivergente medarbejdere er med til at sætte lys på et behov, der også er hos andre, som måske ikke altid bliver opfyldt”, fortæller Bina Hjorth.

Den ekstra investering i tid i starten kommer dig som leder til gode fremover, fordi den neurodivergente medarbejder fremover kan løse lignende opgaver væsentlig hurtigere og mere præcist, når opgaven bliver rutine.

Ubekvem feedback er vejen til udvikling

Når din neurodivergente medarbejder har oparbejdet rutine vil du som leder ofte opleve, at du får feedback omkring fejl, svagheder eller unødvendige, tidskrævende rutiner – og ideer til, hvordan der kan optimeres og løse det mere effektivt:

“Den autistiske hjerne er på en måde doven, den vil gerne finde en vej til at gøre det nemmere og hurtigere. Og den ser alternative veje og kan finde kreative løsninger.” Er Bina Hjorths erfaring.

Selvom det kan være ubekvemt i situationen, er det faktisk en gave til dig som leder, at du har en medarbejder, der kan se bag om “det vi plejer at gøre”. For i sidste ende får du en mere effektiv opgaveløsning.

De positive effekter af en neurodivergent tilgang til opgaveløsning kommer ikke kun virksomhedens opgaveløsning til gode. Det er også godt for samarbejdet i hele teamet og afdelingen.

Neurodiversitet i teamet kommer alle til gode

Bina Hjorths erfaring er, at rummeligheden i den diverse ledelsesstil kan være til gavn for hele teamet, fordi det skaber mere åben og præcis kommunikation:

“Vi ser og hører, at rigtig meget af det der sker i arbejdet med ledelse og neurodiverse medarbejdere smitter af på hele teamet. Output er ofte at kommunikationen bliver mere tydelig og præcis. Neurotypiske medarbejdere er mere fluffy og gætter måske på, hvad lederen vil have, når de får en opgave. Den neurodivergente medarbejder stiller flere spørgsmål, fordi de vil være sikre på, at de løser opgaven helt korrekt.“

Bina Hjorth fortæller, at de mange spørgsmål kan være irriterende i øjeblikket. Men de driver processen videre, fordi de stikker dybere.

De neurodivergente teammedlemmer kommunikerer ofte præcist og konkret, og det kommer de neurotypiske kolleger til gode, fordi de også bliver bedre til at kommunikere præcist. Og det skaber åbenhed og mere effektiv opgaveløsning på samme tid:

“Neurotypiske mennesker stikker tit ting ind under gulvtæppet, fordi de er bange for at ødelægge den gode stemning. Men her er der folk, der siger tingene som de er. Nogle gange bliver de ting, som vi neurotypiske tænker, sagt højt. Det kan være befriende og virke forløsende. Og hvis man som leder kan rumme det, så er det godt for hele teamet. Der bliver faktisk ofte grint rigtig meget!”

Diversitet er nødvendigt for optimal opgaveløsning

Bina Hjorth konkluderer, at diversitet giver en konkurrencefordel. Hendes erfaring er, at nogle ledere ubevidst kommer til at ansætte folk, der minder om dem selv. Men heldigvis er mange ledere opmærksomme på, at de har brug for meget forskellige mennesker for at komme hele vejen rundt:

“Der er brug for forskellige kompetencer til forskellige opgaver. Og jeg kan se at der er rigtig mange ledere, der er nysgerrige på netop det.”

Og derfor er Specialisterne stolte af at være med til at skabe rum for forskellighed i danske virksomheder – en konsulent ad gangen og på sigt forhåbentlig flere millioner neurodivergente mennesker i arbejde verden over. Det skaber værdi for både samfund, virksomheder og ikke mindst individet.