Hvordan bliver din arbejdsplads mere autisme-venlig?

17. jun 2021

Det er Specialisternes erfaring, at en autismevenlig arbejdsplads forbedrer arbejdsmiljøet for alle. Derfor har vi samlet tre gode råd til dig.

Tre gode råd til en autisme-venlig arbejdsplads

Hvorfor skal vi gøre noget særligt ud af autistiske menneskers arbejdsmiljø?

Autistiske medarbejdere er ofte ”kanariefuglen i kulminen” på arbejdspladsen. Vi bliver ofte hurtigere og mere alvorligt stresspåvirkede af de ting, der også gør neurotypiske medarbejdere syge. Det er fordi mange autistiske mennesker er mere følsomme overfor stress, forandringer og konflikter på arbejdspladsen.

Den gode nyhed er, at man som arbejdsplads forbedrer arbejdsmiljøet for alle, hvis man gør arbejdspladsen autisme-venlig.

I denne indsigt sætter vi spotlight på tre faktorer, der har stor betydning for autistiske medarbejdere:

 1. Forstyrrende sanseindtryk
 2. Uforudsigelighed i opgaver og organisation
 3. Social kommunikation

Reducer forstyrrende sanseindtryk

Sanseforstyrrelser betyder at autistiske mennesker sanser verden anderledes end neurotypiske mennesker. Ofte betyder det at lyde, synsindtryk, dufte og berøring opleves meget stærkere. Det kræver mere hjernekraft at bearbejde sanser for os, end for de fleste. Og derfor bliver vi hurtigere trætte, hvis vi ikke har en god ”sanse-diæt” i løbet af dagen. For at vi kan have god energi på arbejdet, er det godt at have gode strategier til at håndtere sanseindtryk.

Det kan helt konkret være:

 • Høretelefoner med aktiv lyddæmpning.
 • Kontor alene eller med få kendte kolleger.
 • Forbud mod brug af kraftig parfume på arbejdspladsen.
 • En casual dresscode – mange autister foretrækker behageligt tøj.
 • Et pause-rum, hvor man kan tage en hurtig powernap eller bare være alene en stund.
 • Mulighed for at arbejde hjemme, hvis man har en dag med lavt batteri.

Skab forudsigelighed

Uforudsigelighed i opgaver og organisation er en udfordring for autistiske mennesker, fordi vores hjerner fungerer lidt ligesom et stort tanker-skib. Vi kan indeholde rigtig meget viden, men det kræver tid, energi og koncentration at vende skibet. Vi kan godt have variation og udvikling i vores arbejde, men vi har brug for mere tid end de fleste til at vænne os til forandringen.

Jo mere forudsigelighed, jo mere energi har vi til at løse vores opgaver effektivt og med høj kvalitet. Men hvis arbejdet ofte er præget af forandringer i både opgaver og organisation, vil det betyde et dyk i vores performance på arbejdspladsen og vores psykiske helbred i det hele taget.

Forudsigelighed kan helt konkret være:

 • Klar forventningsafstemning omkring hvordan en opgave skal løses – med opfølgning bagefter.
 • Enkelthed i, hvem den autistiske medarbejder samarbejder med og rapporterer tilbage til.
 • Faste mødetidspunkter, pausetider og et fast sted at arbejde.
 • Ændringer meldes ud så lang tid i forvejen, og så konkret som muligt.
 • Møder, undervisning, teambuilding osv. skal være meget konkret beskrevet i indkaldelsen. Gerne med billeder af kursus-stedet, menu, klar dagsorden, mv.

Klare rammer for social kommunikation

Autistiske mennesker er socialt nysgerrige, som alle mennesker, men vores sociale kommunikation er anderledes. Ofte bliver vi hurtigt trætte i sociale kontekster, fordi det koster meget energi at aflæse og forstå alle de signaler og sanseindtryk, der kommer ind fra kolleger, kunder, lyde og lys.

Derfor har vi brug for, at det sociale rum på arbejdspladsen er trygt og så forudsigeligt som muligt.

Et godt socialt arbejdsmiljø kan være:

 1. At det er helt ok at opføre sig autistisk. Det kan være at bruge lyddæmpende høretelefoner, stimme (= rytmiske bevægelser og lignende), ikke at have øjenkontakt og at have behov for alenetid eller hviletid i løbet af arbejdsdagen.
 2. En mentorordning, hvor den autistiske medarbejder sammen med en god kollega kan tale om det, der er svært, enten fagligt eller socialt.
 3. Hjælp til svær kommunikation. Måske har den autistiske medarbejder brug for ekstra sparring eller en bisidder, hvis der er en konflikt eller en kompleks situation, der skal løses.
 4. Instruktion i, hvordan og hvornår den skriftlige og verbale kommunikation skal foregå.
 5. At det er ok at tage tidligt hjem eller melde afbud til sociale arrangementer, hvis overskuddet ikke er der på dagen.
 6. At man har en aftale med en kollega om, at man altid spiser frokost sammen på et bestemt tidspunkt.

Et godt arbejdsmiljø – tilpasset din arbejdsplads

Hvordan en autisme-venlig arbejdsplads ser ud på netop din arbejdsplads, er noget I skal kortlægge sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og de autistiske medarbejdere. I kan tage udgangspunkt i teksten her og de behov, de autistiske medarbejdere selv giver udtryk for.

Kortlægningen skal være meget konkret og afspejle jeres arbejdsplads. Der er nemlig stor forskel på, om man er IT-konsulent, økonom eller lagerarbejder.