Krise førte til selvforståelse

22. jun 2023

Rebecca Folmer Schade på 24 år er en kompetent og ambitiøs kvinde, der i juni 2022 færdiggjorde sin bachelor i Kommunikationsvidenskab ved Århus Universitet. Men vejen dertil var ikke altid let. Da Covid-19 krisen ramte verden, fik Rebecca en depression. Da hun opsøgte behandling spottede hendes psykiater, at en af grundene til hendes mistrivsel blandt andet var udiagnosticeret autisme. Når hun ser tilbage, kan hun se, at det forklarer meget – både det, hun er god til, men også de udfordringer, hun har oplevet. 

“Jeg blev diagnosticeret i forbindelse med at jeg blev syg med stress under min universitetsuddannelse, da Covid-19 ramte. Det er den historie, jeg ofte hører i forbindelse med kvinder med autisme. At det først er, når det går rigtig galt, at man finder ud af at der er noget.” 

Svær jobsøgningsproces

Fordi Rebecca var i tvivl om, hvilken retning hun skulle tage sin kandidatuddannelse, valgte hun i stedet at søge jobs, for på den måde at blive klogere på sig selv. Men ret hurtigt viste jobsøgningsprocessen sig at være udfordrende. Det var især det at skrive en masse ansøgninger, der var en stor udfordring:

“Jeg kender ikke nogen, der kan lide at skrive jobansøgninger. Og jeg hader det som pesten! Det var især udfordrende for mig, fordi der ikke var nogen struktur på min hverdag”

Rebecca tog selv initiativ til at skabe struktur, blandt andet ved at tage hjem til sine forældre, for på den måde at stå til ansvar for andre end sig selv. Det var i den forbindelse, at hun fik anbefalet Specialisterne af sin tante:

“Så virkede kurset (Specialisterne Academy) som en god måde at få yderligere struktur på min hverdag.”

Rebeccas kompetenceprofil

Rebecca beskriver, at kombinationen af hendes faglighed og autisme gør, at hun er god til at analysere kvantitative data, se mønstre og ekstrapolere viden, hvor mange andre bare ser støj. De kompetencer har hun taget med sig til Specialisternes Academy kursuset. Her har hun dels fået konkret kompetenceudvikling omkring IT- og databehandlingsværktøjer, men ligeså vigtigt, struktur og tid til jobsøgning. 

“Grunden til at jeg sidder her på Specialisterne Academy er, at cirka ⅓ af min uddannelse handler om databehandling og statistik”.

I løbet af de 12 uger på Specialisterne Academy har Rebecca fået styrket sine kompetencer og fået flere ting at skrive på CVet, f.eks. ESQL. Det at have en hel dag sat af til at søge jobs gjorde det også meget lettere for Rebecca at få sendt ansøgninger af sted. Det resulterede i, at hun 1. maj startede i job som dataspecialist i Region Hovedstadens Psykiatri.

“Jeg kan godt klare et fuldtidsarbejde!”

Inden Rebecca kom til Specialisterne, var hun i tvivl om, hvorvidt hun kunne varetage et fuldtidsarbejde. Udfordringerne med at søge jobs og de opslidende uger i jobcentret havde tæret på hendes selvtillid. Men så snart hun kom i et miljø med et godt arbejdsmiljø og spændende opgaver, blev hun positivt overrasket over, at hun faktisk godt kan klare det.

“Jeg var ikke sikker på, om jeg kunne varetage en fuldtidsstilling, da jeg startede hos Specialisterne. Så det er rart at vide, at jeg kan. Det er meget begrænset, hvad der findes af stillinger, der ikke er fuldtid.”

For Rebecca er det vigtigt at have et meningsfuldt arbejde, hvor hun bliver udfordret og kan bruge sin faglighed. Den type jobs er svære at finde, hvis ikke man kan klare en fuldtidsstilling. Og derfor var det en stor lettelse for hende at erfare, at det var realistisk for hende. 

Et bæredygtigt arbejdsliv med psykisk sårbarhed

Rebecca har allerede gjort sig mange tanker om sit arbejdsliv med en autismeprofil. Selvom hun elskede sit studie og af to omgange var forskningsassistent, fravalgte hun alligevel at gå forskervejen: 

“Jeg synes forskning er superspændende. Men jeg ved med mig selv, at jeg ikke har den tærskel for stress, som det kræver at være i den verden.”

Rebecca drømmer om at arbejdsmarkedet bliver mere inkluderende og mindre belastende for alle, uanset om de har diagnoser eller ej. 

“Jeg tror ikke engang det kun gælder folk, der er neurodivergente. Det er jo også folk, der har børn eller er ældre. Hvis de kunne komme i jobs med færre arbejdstimer, ville det jo være fedt. Jeg tror sagtens man kan have udfordrende og fyldige jobs, selvom det ikke er fuldtidsstillinger.”

Som ny på arbejdsmarkedet er Rebeccas overvejelser tankevækkende: hvordan skaber vi et arbejdsmarked, der er bæredygtigt for neurodivergente og andre, der i løbet af livet er sårbare? Som det er nu, er der desværre alt for mange neurodivergente, der mister arbejdsevnen midt i livet på grund af udbrændthed.