Management Program

Få et skræddersyet program, der giver din virksomhed bedre indsigt og flere værktøjer til ledelse af neurodiverse teams. Specialisternes Management Program klæder jer på, så I kan høste gevinsten af inklusion.

Om ydelsen

Bliv understøttet og rådgivet på vej mod mere diversitet og inklusion i din virksomhed

Specialisternes Management Program har til formål at udstyre jeres virksomhed med de rigtige redskaber til at tiltrække, støtte og vedholde værdiskabende medarbejdere. I bliver understøttet og rådgivet på jeres vej mod mere diversitet og inklusion, og jeres ledere vil få en unik indsigt i ledelsesstrategier, der vil kunne hjælpe jer med at håndtere de muligheder og udfordringer der kan opstå, når man arbejder med neurodiverse teams. Med Specialisternes Management Program får I bl.a. også personlig sparring og coaching løbende, samt et skræddersyet program med cases der tager afsæt i jeres konkrete daglige arbejdsgang.

Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og direktør for Future Navigator:

“Fremtidens arbejdsmarked skal kunne rumme ekstrem individualitet, og det stiller nye krav til lederne, som skal kunne lytte til alle og samtidig få skabt noget større i et velfungerende fællesskab og med et brand, der fungerer.”

Management program

Få værktøjer, der styrker dit lederskab og sikrer at I kommer mål

Dine medarbejdere er dit vigtigste aktiv som leder. Ikke to hjerner er ”wired” ens. Faktisk er det sådan, at for at behandle dine medarbejdere ens, skal du lede dem forskelligt. Specialisterne har udviklet et Management Program, der sikrer, at din virksomhed skaber rammerne for diversitet og samtidig sikrer at I høster gevinsterne ved inklusionen.

Vi skærper dine sanser som leder af neurodiverse grupper, vi arbejder med intern kommunikation, individuel og kollektiv forventningsafstemning, arbejdstilrettelæggelse, sammenhængskraft og gruppedynamik.

Alt sammen værktøjer, der styrker dit lederskab og sikrer at I kommer mål – både hver for sig og sammen.

Hvem henvender Management Program sig til?

Specialisternes Management Program henvender sig til ledere, til grupper af medarbejdere og til HR professionelle, der har behov for at efterprøve og styrke rekrutteringsprocesser med fokus på at kunne rekruttere bredere og uden brug af unconsious bias.

Doing right by doing good

Neurodiversitet er det nye sort på de globale arbejdsmarkeder. Forståelsen af at forskellighed er en styrke – ja en grundforudsætning – for udviklingen af moderne arbejdspladser vinder frem, og det åbner en unik mulighed for at levere på både den finansielle og den sociale bundlinje.

Viden om neurodiversitet og inklusion

Hvad er det egentlig, der skal ændres? 

Det første – vi skal erkende – er, at alle hjerner er ’wired’ forskelligt. Med andre ord: Ikke to mennesker tænker ens, agerer ens, ræsonnerer ens. Og hvis du dømmer dine kollegaers eller dine medarbejderes adfærd, baseret på dine egne ræsonnementer og motiver, så går du først for alvor galt i byen. Vi har brug for langt mere nysgerrighed og langt færre fordomme, hvis vi for alvor skal forstå de kvaliteter, vi hver især kan bidrage med.

Om Specialisterne

Vi bygger bro

Hos Specialisterne bygger vi broer, der forbinder talenter med behovet for kvalificeret arbejdskraft. Vi fremmer diversitet og sammenhængskraft. Vi fremmer god ledelse. Vi baner vejen for glade og stolte kolleger.