Er din virksomhed klar til Neurodivergente talenter?

Prøv vores Neuro-compliance spil, og test dig selv.

Test din Neuro-parathed

Vores spil viser dig, at alle virksomheder kan rumme neurodivergente – det kræver bare små tilpasninger.

I spillet skal du svare på 6 spørgsmål.

Du får flere svarmuligheder under hvert spørgsmål. Du ser spørgsmålet øverst på skærmen, mens svarmulighederne vises nedenunder.

Når du har gennemført hele quizzen, vil du få en score, der indikerer i hvor høj grad du og din arbejdsplads er klar til ansætte neurodivergente.

Spring ud i spillet med det samme – eller forbered dig grundigt, og læs vores guide her. Så er du klædt på til, at blive mere Neuro-inklusiv.

Survey is loading...

Se dit resultat i spillet herover.

Hvordan er din Neuro-parathed? Hvis der er plads til forbedringer, så se vores guide til SMV’er her.

Er du i tvivl om dit næste skridt? 

Hos Specialisterne bygger vi den bro, der forbinder talenter med behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det har vi gjort i 20 år. 

Du får stærke IT, tech og data kompetencer på specialistniveau til din virksomhed.

Samtidig bliver dine ledere og medarbejdere klædt på til at modtage neurodivergente specialister, og I får værktøjer til at adressere forskelligheden som en styrke i virksomheden.

I bliver guidet omkring fastholdelse af medarbejdere med autisme og lignende kvaliteter, og hjælper jer med at skabe rummelige arbejdspladser.

Udfyld kontaktformularen, og lad os sammen gøre din arbejdsplads klar til fremtiden. 


Bliv Neuro-inklusiv: En guide for SMV’er

01: Stillingsopslag

Dit stillingsopslag er afgørende for, hvilke kandidater, du tiltrækker. Mange virksomheder kommer til per automatik at efterlyse en generalist – også selvom det reelt er en specialiseret jobfunktion, de leder efter kandidater til. 

Mange neurodivergente er specialister, og kan derfor bringe dybe kompetencer og imponerende færdigheder til bordet. Men det går tabt, hvis stillingsopslaget er for generelt og der er for høje krav til f.eks. fleksibilitet og selvledelse.

Tips til at skrive et stillingsopslag til specialister:

 • Tag på forhånd stilling til, om jobfunktionen kræver en specialist eller en generalist.

 • Jobtitlen skal klart og tydeligt beskrive rollen.

 • Jobbeskrivelsen skal være både enkel og præcis, så ansøger ved, hvad I ønsker.

 • Læg vægt på at beskrive de essentielle konkrete kompetencer, I efterspørger.

Vær forsigtig med at efterspørge generelle kompetencer eller at bruge klicheer som, f.eks. “blæksprutte”, “robust” eller “kan navigere i en flyvsk hverdag”.

02: Ansøgningsproces

I Danmark foregår næsten alle ansøgningsprocesser ens. Og det er en skam. 

For mange neurodivergente ryger ud med badevandet i den proces – også selvom de faktisk ville være den bedste til at løse opgaven. 

Det er der to grunde til: 

I ansøgning og CV er neurodivergente ofte dårligere til at “sælge sig selv” lige så effektivt som deres neurotypiske konkurrenter. Også selvom de målt på kompetencer er ligeså gode eller bedre. 

I jobinterviews er neurodivergente ofte dårligere til at spille de sociale spil – og derfor risikerer de at blive frasorteret til fordel for mere socialt kapable neurotypiske ansøgere.

Tips til ansøgningsprocesser, hvor man tilgodeser neurodivergente:

 • Læg mere vægt på CV og konkrete kompetencer i udvælgelsen af ansøgere til samtale.

 • Sæt ansøgerne til at løse en konkret opgave sammen med, eller i stedet for et traditionelt jobinterview.

 • Vær bevidst om egne interne bias og vær mere åben, når du møder ansøgerne. Ofte vil de rent socialt fungere bedre, så snart de er i et trygt miljø.

 • Gør det muligt at afholde samtaler online – det vil være tryggere for nogle ansøgere.

Hav en fast dagsorden for samtalen, og giv den til ansøgeren inden. Det vil øge tryghed og gøre det lettere for den neurodivergente ansøger at forberede sig til samtalen.

03: Onboarding

Introperioden er noget, vi alle ved er vigtigt for at en medarbejder har succes og bliver i jobbet – men ofte lider introperioden under travlhed og manglende struktur.

En god introduktion er vigtig for alle – men for neurodivergente er det essentielt, at de lander godt. 

Mange neurodivergente har brug for struktur, forudsigelighed og klare rammer for deres arbejde. De har ofte brug for relativt tæt guidning i den første periode af deres ansættelse. Den investering up front vil til gengæld give dig meget dygtige, hurtige og selvstændige medarbejdere på længere sigt. 

Med andre ord: Det kan betale sig at investere i en god onboarding!

Tips til onboarding:

 • Lav et individuelt tilpasset introprogram, hvor den nye medarbejder lærer både arbejdsopgaver, kolleger og virksomhedens kultur godt at kende.

 • Sæt god tid af til at den nye medarbejder lærer sit nye team godt at kende og bliver en integreret del af det.

 • Sæt god tid af til at støtte op om den neurodivergente medarbejder i opstartsfasen. De vil på sigt blive meget selvstændige og eminente til at løse opgaven.

Mange neurodivergente medarbejdere trives i starten bedst med at have en relativt begrænset gruppe af mennesker, de skal samarbejde med og kun 1, der direkte giver opgaver.

04: Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejderes effektivitet, arbejdsglæde og samarbejde. Det gælder for alle – men for neurodivergente er det særligt vigtigt. 

Mange neurodivergente er mere sansesensitive overfor støj, lys og dufte. Og mange har brug for mere ro, fordi deres opgaver kræver høj koncentration. 

Har man sensitive sanser, oplever man ofte, at ubehagelige sansemiljøer tager en masse kræfter, man ellers kunne bruge på at arbejde. Det kan endda medføre gener som hovedpine, hjernetåge, tinnitus, osv, der potentielt kan give sygefravær.

Derfor er det en god investering at tilpasse det fysiske arbejdsmiljø, så det mere sansevenligt.

Tips til et sansevenligt fysisk arbejdsmiljø:

 • Tænk det ind i indretningen af arbejdspladsen, f.eks. med separate rolige kontorer, et skilt der signalerer “forstyr ikke”, mulighed for hjemmearbejde, akustikforbedring, mv.

 • Sørg for at høretelefoner med aktiv lyddæmpning er tilgængelige.

 • Indret arbejdspladsen, så medarbejderen har adgang til ikke-generende lyskilder.

 • Brug sæber og rengøringsmidler uden duft, og overvej at indføre en duft-politik i virksomheden, hvor brugen af parfumer og lignende begrænses. 

Og inddrag neurodivergente medarbejdere i APV-arbejdet.

05: Psykisk arbejdsmiljø

Vi kan alle blive enige om, at et godt psykisk arbejdsmiljø er godt for alle – og for bundlinjen. Men det er svært at realisere i praksis. 

At skabe trivsel kræver en systematisk indsats fra virksomhedens side. Det er et stort arbejde – men når medarbejdere trives, vil det både give højere produktivitet, mindre sygefravær og færre afskedigelser og folk, der forlader arbejdspladsen – og det kan ses på bundlinjen.

Tips til et godt psykisk arbejdsmiljø:

 • Arbejd aktivt på at skabe en kultur, hvor der er plads til forskellighed, at være sig selv og sårbarhed. Det kræver en investering af både tid og energi.

 • Sørg for at både individ og team har adgang til psykologhjælp, supervision eller feedback. På den måde håndteres mulige samarbejdsvanskeligheder og konflikter, inden de  kommer for højt op på konflikttrappen.

 • Tag resultaterne af APV og trivselsundersøgelser alvorligt og sørg for at handle på dem.

 • Brug sygefraværssamtaler til at identificere problemer, der har medført sygefravær, og løs dem.

Brug afskedigelser og exit som redskaber til at identificere problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

06: Det sociale

Du er måske vant til, at det sociale samspil er lige til og ikke noget, du behøver at bruge energi på. 

Men for mange neurodivergente er socialt samvær et teaterstykke, de ikke har fået udleveret manuskriptet til! 

Derfor opfordrer vi virksomheder til at tage aktivt stilling til, hvordan de arbejder med det sociale på deres arbejdsplads.

Tips til det sociale:

 • Arbejd aktivt på at skabe en åben kultur med plads til at være sig selv, med åbenhed og inklusion.

 • Gør plads til, at medarbejdernes sociale behov og præferencer er meget forskellige. For nogle er kaffepausen en vigtig del af arbejdsdagen, mens andre bevidst undgår dem.

 • Tag aktivt stilling til de sociale normer og koder for virksomheden.

 • Lav sociale arrangementer med et tydeligt program, f.eks. hvor man laver et escape room, i stedet for en stor fest.

Lav arrangementer, der slutter tidligt, er uden alkohol og som foregår i mindre grupper, så der er færre mennesker med. Og lad det være ok, at ikke alle har lyst til eller mulighed for at deltage i store fester, retreats eller konferencer med mange mennesker og stimuli.