Neurodiversitet skal være en naturlig del af arbejdsmarkedet i fremtiden

5. apr 2022

Carsten Lassen, direktør for Specialisterne, har en klar vision for fremtidens arbejdsmarked:

“Specialisterne er der, hvor omverdenen og autister og neurodivergente mødes. Og det er her, hvor vi skaber vores egen, inkluderende virkelighed. Vi drømmer om at den tilgang bliver udbredt til hele samfundet.”

Specialisterne fejrer Autisme Acceptance i april. Denne indsigt er en del af serien om autisme og neurodivergens i anledning af World Autism Acceptance dag den 2. april 2022.

Systemisk forandring

Hos Specialisterne betyder autisme-accept, at vi arbejder for systemisk forandring – hen imod et samfund, hvor det er naturligt for arbejdsmarkedet at rumme og ikke mindst værdsætte neurodiversitet. Carsten Lassen er meget optaget af at Specialisterne spiller en aktiv rolle i at skabe samfundsændringer:

“Da jeg startede hos Specialisterne var målet konkret at få autistiske mennesker i arbejde. Men nu er vores mål meget bredere. Vores utopi er at skabe et arbejdsmarked, hvor neurodiversitet i teamet sker helt naturligt, fordi virksomhederne ved, at det er en fordel at samle mange forskellige kompetencer. Hos Specialisterne taler vi meget om “autismefordelen”, og det er også der, vi har vores styrke lige nu. Men vi drømmer om et samfund, hvor vi også taler om “ADHD-fordelen” f.eks.

Fordele ved neurodivergens

Fordi Specialisternes mål er at skabe systemisk forandring mod inklusion af neurodivergente, har vi en anden opfattelse af neurodivergens, end samfundet generelt. Carsten Lassen sætter fokus på at autisme og neurodivergens er en naturlig del af den menneskelige variation, som vi har pligt til at inkludere – fordi det er en fordel for alle:

“Specialisterne er en del af bevægelsen mod diversitet og inklusion, når det gælder neurodivergens. Fordi diversiteten i virksomheder er en fordel, både for samfundet, men i særdeleshed også for virksomhederne. Fordi vi kan udnytte de særlige kompetencer, der kommer med såvel autismefordelen, men også ADHD- og ordblindshedsfordelen. Der bliver ikke talt nær nok om de fordele og forcer, der kommer som en naturlig del af være neurodivergent. Og det er et problem.”

Carsten Lassen ser store potentialer i at man ikke blot ser på autismefordelen, men også på fordelene ved de mange andre typer neurodivergens, som er en naturlig del af menneskeheden:

“Vi har godt nok indtil nu været specialiseret i forhold til autisme, men vi kan se, at de mange andre former for neurodivergens har klare forcer på arbejdsmarkedet, hvis de får de rigtige rammer og opgaver.”

Væk med barrierne i arbejdslivet

Hos Specialisterne har vi set, hvordan traditionelle rekrutteringsprocesser afskærer mennesker med autisme og lignende kvaliteter fra at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er Specialisterne dedikeret til at lave autismevenlige rekrutteringsprocesser. Vi kan efterfølgende se at virksomhederne profiterer af autismefordelen – og derfor har investeringen i en anderledes rekruttering i den grad været det værd.

Vi kan også se, at autistiske mennesker har brug for “lidt ekstra”, når det kommer til at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Men når man som arbejdsplads giver det, får man glade og effektive medarbejdere. Hos Specialisterne rådgiver vi ledere og teams, der modtager en neurodivergent medarbejder – og det har et positivt pay-off for alle, ikke blot den nye medarbejder. Det skyldes, at et godt arbejdsmiljø for neurodivergente faktisk er et godt arbejdsmiljø for alle.

Med andre ord – Specialisterne forsøger så godt vi kan at nedbryde de barrierer for deltagelse i samfundet, som mennesker med autisme og lignende kvaliteter møder.