Om Specialisterne

Vi har brug for nørderne til at redde verden
– men vi kan ikke gøre det alene!

Vi kæmper for et arbejdsmarked, hvor alle bliver set med en forældres kærlige øjne.

Hvor potentialet trumfer problemet og hvor alle menneskers talenter udfoldes, så både selvværd og samfundskraft styrkes.

Vi mener, at alle mennesker har ret til at bidrage, og at et rigt samfund skal vende blikket ud af og favne diversiteten i alle dens former.

Vi fokuserer på neurodiverse mennesker, fordi de er en særlig, men sårbar gruppe, med et ofte uforløst potentiale. Det handler for os om at dyrke det unikke og skabe de rammer, der udfolder talentet. Vi kalder dem for Specialister – andre kalde dem for nørder. De er kendetegnede ved, at de kan levere ekstraordinære resultater, hvis vi giver dem de rette rammer.

Hos Specialisterne bygger vi den bro, der forbinder talenter med behovet for kvalificeret arbejdskraft. Vi skaber diversitet og sammenhængskraft. Vi skaber god ledelse. Vi skaber glade og stolte kolleger. 

 

Værdien af det du ser,
afhænger af hvem du er.

Vil du vide mere?

UKRUDT ELLER NYTTEURT?

At Specialisterne har valgt løvetanden (mælkebøtten) som logo er ikke tilfældigt.

For de fleste mennesker er løvetanden mest kendt som en irriterende ukrudtsplante, men for dem med specialviden er løvetanden anerkendt som en af de mest værdifulde urter grundet sin helbredende virkning og nærende karakter, når den plantes på steder, hvor den er ønsket, og der kan drages nytte af dens mange positive egenskaber.

Vi ser klare paralleller imellem opfattelsen af løventanden i naturen og opfattelsen af mennesker med autisme på arbejdsmarkedet. Hos Specialisterne ser vi værdien ved mennesker med autisme, hvor andre ikke gør.

Specialisternes logo illustrerer essensen bag løvetandsmodellen. Navnet ”Specialisterne” indikerer et alternativ til generalister og understreger vores overbevisning om, at alle individer besidder styrker. Den blå firkant står for en åben himmel af muligheder, og det runde hjørne illustrerer, at selvom vi opererer på markedsvilkår, tager vi hensyn til individuelle behov. De gule i’er i Specialisterne symboliserer en løvetand i fuldt flor, der på succesfuld vis har udviklet sig i vores virksomhed.

EN VIRKSOMHED UDSPRUNGET AF KÆRLIGHED

Specialisterne blev stiftet i 2003 af Thorkil Sonne, efter at hans søn Lars som treårig blev diagnosticeret med infantil autisme.

Med familiens hus som sikkerhed, startede Thorkil en socialøkonomisk virksomhed, der ville ansætte mennesker med autisme til at løse opgaver i IT-branchen.

Målet var ikke at skabe et firma, der passede til Lars. Målet var til gengæld at ændre samfundets holdning til mennesker med autisme.

Specialisterne opererer i dag fra Ballerup, men Specialisterne Foundation samarbejder med partnere 35 steder i 17 lande internationalt.

1000 I JOB INDEN 2030

Specialisterne Foundation har en målsætning om – inden 2030 – at skabe én million jobs for mennesker med autisme på verdensplan. I Danmark er målsætningen 1000 jobs.