Praktikkoordinator og uddannelsesvejleder søges til Specialisternes STU

Praktikkoordinator og uddannelsesvejleder til Specialisterne STU

Vil du være en del af en meningsfuld og ambitiøs STU, der skaber en reel forskel for unge med autisme? Og vil du være en del af en arbejdsplads med gode kolleger, et arbejdsmiljø med høj trivsel og nærværende ledelse?

I en sjældent udbudt stilling søger vi en medarbejder, som har kompetencer til at arbejde med praktik, vejledning og undervisning af unge med autisme og lignende kvaliteter. Kerneopgaven er at fremme størst mulig livsduelighed hos den enkelte unge.

Om dig:

Vi søger en ordentlig og engageret kollega. Du er udviklingsorienteret og god til at skabe tryghed i relationen til de unge. Det er en fordel, at du har arbejdet med målgruppen unge med autisme og har erfaring med følgende eller lignende:

 • praktikplanlægning, herunder netværksarbejde med virksomheder mm. Vedligeholde og udvide vores netværk af samarbejdspartnere.
 • vejledning mod uddannelse eller beskæftigelse. Vejlederuddannelse vil være en fordel.
 • samtaler med unge. Her er fokus på motivation, muligheder og afklaring.
 • systematisk dokumentation, fra målsætning til opfølgning.
 • at arbejde struktureret og selvstændigt. Mestrer at igangsætte så vel som at afslutte.
 • har erfaring i eller lyst til at undervise inden for et IT fag eller et alment fag.
 • være kontaktlærer for udvalgte unge. 

Vi forventer, at du:

 • kan skabe relation til både virksomhedsnetværk og til unge.
 • er fagligt funderet og evner at motivere og guide unge med autisme.
 • har sans for procesoverblik i en udviklingsorienteret hverdag.
 • er nysgerrig og i stand til at omsætte dette i et udviklingsperspektiv.
 • kan reflektere over egen praksis og kan ændre retning, hvis situationen fordrer det.
 • er stærk i skriftlig formidling i forbindelse med løbende dokumentationsarbejde og statusrapporter mm. Gerne med erfaring i at arbejde i Uno IT.
 • er en god teamplayer, der værdsætter det tætte samarbejde med underviserne og tager medansvar for den gode trivsel på arbejdspladsen.

Vi tilbyder:

 • en privat STU med relationelt fokus og afsæt i systemisk og narrativ praksis.
 • kontinuerlig supervision, fælles faglig opkvalificering og mulighed for relevant. efteruddannelse.
 • en arbejdsplads med en høj grad af trivsel, dygtige kolleger og engageret ledelse.
 • en skole som altid ser efter potentialet hos de unge og har erfaring i at skabe relationer. og rammer der forløser potentialer.
 • en organisation der har øje for det sunde arbejdsliv bl.a. med afsæt i KRAMS faktorerne. Firmafrugt, personaleyoga, sociale arrangementer er eksempler fra vores dagligdag.
 • at blive en del af en velrenommeret organisation Specialisterne Danmark og Specialisterne Global, som i 14 lande arbejder målrettet for inklusion og diversitet, hvis drøm er at skabe lige muligheder for alle mennesker.

Hvad er Specialisterne STU?

Specialisterne STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – fælles for eleverne er at de trives i et roligt og forudsigeligt miljø. Eleverne har diagnoser indenfor autismespektret og en generel interesse indenfor IT området.

Vi er optaget af at eleverne trives og af at skabe rammerne for et attraktivt ungdomsmiljø. Sigtet med uddannelsen er at eleverne udvikler sig fagligt, socialt og personligt. Samlet kalder vi det for livsduelighed, hvor vi via en fagligt stærk IT profil, fokus på vigtige hverdags-skills og ikke mindst erfaringer med praktikker sammen bygger bro til de unges fremtid og voksenliv.

 Vi tilbyder en række IT fag. F.eks. spil-og softwareudvikling, grafisk IT, tech, creator class og maker space. Samtidig udbyder vi en vifte af almene STU fag så som psykoedukation, skolefag, madlavning, skak, idræt og socialfag.

 Vi arbejder med stort engagement for at de unge modnes og udvikler kompetencer gennem deres uddannelsesforløb, så de står så selvstændigt og livsdueligt som muligt efter de 3 år på Specialisterne STU.

Læs og se mere om Specialisterne på vores hjemmeside, og specifikt om Specialisterne STU:

https://dk.specialisterne.com/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse/

 

Ansøgningsfrist og datoer for ansættelsessamtale 1 og 2:

Ansøgningsfrist torsdag d. 23 marts kl. 12

Første samtale mandag d. 27 marts ml. k. 9-15

Anden samtale onsdag d. 29 marts ml. kl. 9-13

Ansøgning stillingen her:

Følg dette link til Specialisternes rekrutteringsportal

 

Tiltrædelse og spørgsmål til stillingen:

Vi søger en praktikvejleder og uddannelsesvejleder/underviser, snarest og gerne pr. maj 2023. Lønnen fastsættes i forhold til dine kvalifikationer. 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte skole- og fritidschef Jakob Nørlev på [email protected] eller på mobil 2677 8448.

Diversitet og inklusion er selve kernen af vores arbejde, og en helt central del af Specialisternes globale værdisæt. Vi arbejder hver dag på at skabe en rummelig verden og ikke mindst et rummeligt arbejdsmarked. Vi anerkender, at alle er forskellige og at det at tiltrække, udvikle og fastholde vores medarbejdere vil skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø, som er afgørende for vores succes. Vi opfordrer derfor alle til at søge vores ledige stillinger, uanset køn, etnicitet, alder, seksuelle orientering eller neurotype.

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skole- og fritidschef Jakob Nørlev

Jakob Nørlev

Jakob Nørlev

SKOLE- OG FRITIDSCHEF