Case: PwC

En konsulent fra Specialisterne har med sin flair for mønstergenkendelse i ustruktureret data hjulpet Revisionsvirksomheden PwC med manuelt at rense og strømline data fra kunders finanssystemer hurtigere og med færre fejl.

Udfordringen

Manuel rensning og strukturering af data fra kunders finanssystemer er en stor, tilbagevendende opgave i revisionsvirksomheden PwC. Det er en tidskrævende, meget repetitiv opgave, som normalt udføres af studiemedhjælpere. Selv om dataudtræk fra finanssystemer kommer ustruktureret, følger de en vis logik – et mønster. I lyset af autisters dokumenterede talent for mønstergenkendelse indgik PwC derfor samarbejde med Specialisterne om et pilotprojekt for at se, om en konsulent fra Specialisterne kunne udføre standardopgaven med manuelt at rense og strukturere kundedata hurtigere og med færre fejl end normalt.

Løsningen

PwC havde forberedt forskellige arbejdsstationer, alt efter hvor meget ro Specialisternes konsulent ønskede omkring sig. Men det viste sig hurtigt, at konsulenten trivedes bedst med andre, og snart sad konsulenten og arbejdede i storrumskontoret sammen med teamets øvrige medlemmer.

Her stod konsulenten for at rense og strukturere data fra PwC-kunders finanssystemer i Excel-ark på op til en million linjer, hvorefter andre PwC-medarbejdere overtog arbejdet med de nu strukturerede finansielle data.

Konsulentens konkrete arbejdsopgaver var blandt andet:

  • Rensning og strukturering af data fra finanssystemer eksporteret i Excel-ark.
  • Validering og test af nye, strukturerede Excel-ark for fejl og mangler.
  • Afstemning af finansielle data.
  • Opklaring af afstemnings-differencer i finansielle data.
  • Skriftlig og mundtlig kommunikation med interne “kunder” omkring differencer og mangler ved fremsendt materiale.

 

Kunden siger

”Vores forventning om, at en autistisk konsulent med sin evne til at genkende mønstre kunne udføre arbejdet med at rense og strukturere data hurtigere og med færre fejl, har holdt stik. Konsulenten var hurtig, og der var usædvanligt få fejl i det arbejde, konsulenten udførte.”

”Men vi har også lært, at opgavens varighed har betydning for den tidsmæssige gevinst. Jo længere tid den enkelte opgave varer, jo større bliver den positive effekt af at bruge en konsulent fra Specialisterne.”

”Pilotprojektet har vist os, at der er et stort potentiale i at bruge autistiske konsulenter til denne type opgaver, og vi er helt sikre på, at vi kan få Specialisterne til at fungere i vores forretning.”

 

Christian Alexander, Manager, Assurance, Services, Methods, & Tools, PwC.