Psykoedukation


Hos Specialisterne tilbyder vi individuel psykoedukation til mennesker med en autismediagnose.

Psykoedukationsforløbet giver en forståelse af, hvad autisme er og hvilke udfordringer der kan følge med, når man har denne diagnose.

Gennem psykoedukation lærer kandidaten at forstå sig selv bedre og at genkende de faktorer, der kan udløse symptomer. Mennesker med autisme er vidt forskellige, så den enkelte livshistorie, ressourcer og kompetencer danner udgangspunkt for samtalerne.

Fokus er på at øge den enkeltes selvindsigt, handlemuligheder og selvværd. 

Samtidigt inspirerer vi til nye, personlige strategier, så det bliver nemmere at mestre hverdagens udfordringer.

I forløbet kan vi bl.a. arbejde med:

  • At genkende og forstå autismediagnosens indvirkninger
  • At øge selvindsigten og handlemulighederne ift. egne udfordringer
  • At opnå kendskab til egne værdier, ønsker og forventninger
  • At opnå kendskab til sameksisterende tilstande som angst, depression, søvnforstyrrelser, hyperaktivitet, opmærksomhedsforstyrrelse
  • At opnå kendskab til autismens betydning i forhold til familie og relationer generelt
  • At opnå kendskab til reaktioner ved forandringer og overgange fx ved ændrede familieforhold, ændrede uddannelsesforhold, ændrede boligforhold, karriere- og jobskifte m.m.
  • At få strategier til at tackle sociale situationer

Forløbet afsluttes med en kort overordnet temabeskrivelse.

Varighed & sted

Som udgangspunkt foregår forløbet hos Specialisterne.

For yderligere information og priser send en mail til kontakt@specialisterne.com

Målgruppe

Psykoedukation henvender sig til borgere der visiteres gennem en kommune.

 

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com