Psykoedukation

Kom godt videre i livet med samtaler hos Specialisterne. Med de rette værktøjer får du overskud til job, uddannelse og hverdagsliv.

 

Specialisterne tilbyder individuelle samtaler til voksne med autisme, ADHD og lignende kvaliteter og pårørende.

Genveje til indhold på siden

Individuelle samtaler

Psykoedukation til pårørende

Bevilling fra din bopælskommue

Til sagsbehandler

Til dig der er i samtaleforløb

Kontakt os

udtalelser

Det siger tidligere kandidater om psykoedukation hos Specialisterne

HÅB FOR FREMTIDEN

Jeg har fået håb for fremtiden, som jeg ikke havde for 1 år siden, og jeg trives meget bedre nu. Flere områder af mit liv føles mere overkommelige end tidligere. Jeg har desuden fået det fysisk bedre og tabt mig under forløbet. Det er det forløb, jeg har været i, som har givet mest mening nogensinde.

– Patrick, kandidat

SPECIFIKKE STRATEGIER

Jeg har fået mange visuelle værktøjer i forløbet og jeg har fået inspiration til at videreudvikle mine strategier og min håndbog. Jeg har fået mere specifikke strategier til at afhjælpe sociale konflikter, som jeg kan sætte i spil i en social kontekst. Jeg har ligeledes fået stressreducerende strategier og viden om hvordan kroppen påvirker psyken.

– Stella, kandidat

POSITIV HISTORIE OM MIG SELV

Jeg har kunnet vende mine personlige udfordringer og fået konkrete strategier til at håndtere dem. Jeg har samtidig fået fokus på mine gode sider, også når min indre kritiker har presset sig på, hvilket har givet mig en ny og mere positiv historie om mig selv og min autisme.

Jeg har fået en større sikkerhed og ro i sindet omkring, at jeg er i en god proces. Jeg har ligeledes en plan for hvad næste step er for mig, i retning mod målet om at komme i job”.

– Alexandra, kandidat

DET SOCIALE SAMMENSPIL

Jeg har fået en stor indsigt i den psykologiske måde, som vi mennesker tænker på. Jeg har også fået metoder og værktøjer til at kunne kommunikere mine behov og agere bedre ud fra den kontekst jeg er i.

Jeg er desuden blevet bedre til at stille spørgsmål, for derved at få tydeliggjort rammen for de opgaver jeg sidder med. Jeg har fået strategier til bedre at kunne indgå i det sociale sammenspil.

– Alexander, kandidat

Individuelle samtaler

Psykoedukation med individuelle samtaler er til dig, der har brug for specialiseret rådgivning til at komme videre i livet. Vi ser mange mennesker med autisme og lignende kvaliteter, hvis psykiske mistrivsel er en væsentlig hindring for at komme i arbejde.

Med individuelle samtaler kan du få det løft, du har brug for.

Vi oplever at psykoedukation spiller en stor rolle for senere succes med job og uddannelse, fordi det giver overskuddet til at komme videre i livet.

Vi lægger stor vægt på at møde dig som en ligeværdig part. Mange har svære møder med psykiatri og myndigheder i bagagen. Derfor er vi meget bevidste om at gøre vores psykoedukation til et trygt rum.

Psykoeducation tilbydes hos Specialisterne i Ballerup til mennesker med autisme og lignende kvaliteter og deres pårørende

Individuelle samtaler: 60 min. Pris: 1.395 kr.

Du har mulighed for at få 10 samtaler betalt af din bopælskommune. Læs mere under afsnittet Bevilling.

Kontakt os hvis du ønsker at booke din første samtale. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden. 

I de individuelle samtaler kan du få hjælp til at håndtere de komplekse udfordringer du står med. I samtalerne tager vi udgangspunkt i din konkrete situation og arbejder med det, der er relevant for dig. 

Samtalerne handler ofte om selvforståelse i et autismeperspektiv, stressreduktion, socialt samspil og håndtering af hverdagens praktiske opgaver.

Mange tidligere deltagere giver udtryk for, at samtalerne har givet dem bedre redskaber til at håndtere hverdagens krav og sociale situationer. Det har givet større overskud og øget selvværd.

De individuelle samtaler kan enten finde sted ved fysisk fremmøde eller online via Google Meet. 

Til stede ved samtalen er dig og psykoedukator. Det vil altid være den samme person, du kommer til samtale hos.

Til den første samtale vil vi tale om din situation og skabe overblik over, hvad du især har brug for hjælp til i samtaleforløbet. 

Vi bruger ofte tavlen til at skabe overblik og visualisere værktøjer.

De individuelle samtaler kan enten finde sted ved fysisk fremmøde eller online via Google Meet. 

Fysisk fremmøde i Ballerup: Fordelen ved fysisk fremmøde er, at du kommer ud af dit hjem og får øvet f.eks. offentlig transport og færden i det offentlige rum. Derudover er det for nogen nemmere at opbygge tillid ved fysisk fremmøde. 

Se hvordan du kommer ud til Specialisterne her.

Online forløb: Fordelen ved online forløb er at du kan komme i psykoedukationsforløb hos Specialisterne, uanset hvor du bor. Derudover er det muligt at sidde trygt i sine velkendte og forudsigelige ramme, med markant minimering af støj og sanseindtryk.

Online samtaler foregår via Google Meet.

Psykoedukation til pårørende

Det kan ofte være komplekst eller dilemmafyldt at være pårørende. 

Det er vores erfaring, at psykoedukation for pårørende kan gøre en markant positiv forskel for relationen. I samtaleforløbet får du konkrete handlemuligheder, så I sammen kan skabe bedre trivsel.

Psykoeducation tilbydes hos Specialisterne i Ballerup til mennesker med autisme og lignende kvaliteter og deres pårørende

Psykoedukation for pårørende: 60 min. Pris: 1.395 kr.

Kontakt os hvis du ønsker at booke den første samtale. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden. 

Samtaler til pårørende kan enten finde sted ved fysisk fremmøde eller online via Google Meet. 

Psykoeducation tilbydes hos Specialisterne i Ballerup til mennesker med autisme og lignende kvaliteter og deres pårørende

Bevilling fra din bopælskommune

Hvis du er i målgruppen for vores psykoedukation, har du mulighed for at få 10 individuelle samtaler betalt af din bopælskommune. Dette kræver at du søger om en bevilling hos dem. Vi foreslår, at du kontakter din sagsbehandler og oplyser, at du ønsker psykoedukation hos os. Herefter skal din sagsbehandler kontakte os.

Har du ikke en sagsbehandler?
Alle har ret til en sagsbehandler, og du kan derfor altid kontakte din kommune og bede om hjælp.

Til sagsbehandler

Psykoedukation er en god investering i at få borgere med autisme og lignende profiler som f.eks. ADHD i arbejde:

Borgeren får redskaber og overskud til at komme ud af den akutte livskrise, de står i – så de har overskud til at deltage i en beskæftigelsesindsats.

Psykoedukation styrker selvværdet, og dermed overskuddet til at søge arbejde.

Psykoedukation afdækker arbejdsrelaterede støttebehov og kompetencer hos borgeren.

Psykoedukation giver borgeren redskaber til at forebygge og håndtere den stress, der kommer, når man har en autisme og/eller lignende diagnoser.

Psykoeducation tilbydes hos Specialisterne i Ballerup til mennesker med autisme og lignende kvaliteter og deres pårørende

Individuelle samtaler: 10 samtaler à 60 min. varighed (fysisk fremmøde eller online).
Pris: 13.950 kr. + moms.

Kontakt os hvis du ønsker at booke 10 samtaler til din borger. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden. 

Psykoedukation hos Specialisterne er en central del af et beskæftigelsesrettet forløb for borgere med autisme og lignende profiler som f.eks. ADHD.

Sådan får psykoedukation borgere i arbejde:

Det får hurtigere og mere effektivt borgeren ud af den akutte livskrise, de står i – så de har overskud til at deltage i en beskæftigelsesindsats.

Psykoedukation afdækker arbejdsrelaterede støttebehov og kompetencer hos borgeren.

Psykoedukation styrker selvværdet, og dermed overskuddet til at søge arbejde.

Psykoedukation giver borgeren redskaber til at forebygge og håndtere den stress, der kommer, når man har en autisme og/eller ADHD diagnose. 

I praksis betyder det, at et psykoedukationsforløb kan være den afgørende komponent for at en borger kommer ud af sin livskrise og får det fornødne overskud til aktiv beskæftigelse. 

Vi har mange gange set borgere udvikle sig fra at have et meget lavt selvværd og intet håb for fremtiden til at komme ud på arbejdsmarkedet. 

Psykoedukation kan bevilges via LAB § 92, i det psykoedukation udvikler borgerens sociale og faglige kompetencer, så de er i stand til at deltage i en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Psykoedukation kan bevilges ud fra Serviceloven § 102, i det psykoedukation kan bevare og udvikle borgerens sociale og psykiske funktion. 

Psykoedukation kan bevilges ud fra Serviceloven § 85, da psykoedukation er hjælp og støtte til udvikling af færdigheder hos en borger, der har betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer.

Forløbet kan, hvis det ønskes, afsluttes med en 1 sides rapport, der indeholder anvendte modeller og temaer samt borgerens egne ord om, hvad borgeren har fået ud af forløbet.

Specialisternes psykoedukation henvender sig til borgere med autisme, ADHD eller lignende kvaliteter. Borgeren er typisk normalt til godt begavet, kan sprogligt indgå i en samtale, og er i stand til at overholde mødeaftaler. Det er væsentligt, at borgeren er motiveret i forhold til at blive klogere på sig selv og sin diagnose.

ASF hjælp til beskæftigelse

Til dig der er i samtaleforløb

Her finder du betingelser og vilkår for dit samtaleforløb hos Specialisterne.

Udbrændthed – sådan kan du komme til at trives igen

Det bliver godt igen Hvis du har læst den tidligere indsigt Udbrændthed og neurodivergens og tænkt “åh nej, det er jo mig!”, så giver denne indsigt dig konkrete gode råd og redskaber til at komme godt ud på den anden side. Men det er ikke let eller uden omkostninger....

Udbrændthed og neurodivergens

Udbrændthed er en stor risiko for neurodivergente Har du været syg med stress eller depressioner gentagne gange i dit liv? Føler du dig udmattet i en grad, så du nærmest ikke kan hænge sammen? Føles det som om din hjerne er lavet af grød, og du ikke længere kan det,...

Hvem siger at autister ikke kan være empatiske?

En af de mest vedholdende fordomme om autister er, at vi ikke er empatiske. I virkeligheden er rigtig mange autister meget empatiske - og så er der nogle af os, der ikke oplever empati.  Men uanset hvor vi falder på empati-spektret har autister det til fælles, at vi...

Maskering af autisme har store konsekvenser

Mange mennesker med autisme eller andre former for neurodivergens bruger maskering som overlevelsesstrategi. Man kan sige, at de spiller skuespil for at virke mere neurotypiske. Denne indsigt forklarer hvorfor maskering føles nødvendig - men ofte ender med at koste...

Sommerlæsning – bliv klogere på autisme og neurodivergens

Sommerferien byder for mange på en chance for at træde ud af hverdagens hamsterhjul og lære nyt. Derfor har vi hos Specialisterne lavet denne liste med anbefalinger, der kan gøre dig klogere på autisme, ADHD og neurodivergens indefra. Bøger ADHD: viden og redskaber...

Autisme og ADHD er en del af den, jeg er

Interviewet med Tine Lyhne Lildballe er en del af Specialisternes fejring af Autism Acceptance Month, april 2022. Mit liv er gået fra at være en dårlig B-film til en feel-good Disney film! For Tine Lyhne Lildballe er det at få en autisme- og ADHD-diagnose noget af det...

Accept af autisme og ADHD skaber trivsel

Specialisterne er til for at medskabe de systemiske samfundsforandringer, der skal gøre det naturligt at have mennesker med autisme og lignende kvaliteter som en del af talentmassen i danske virksomheder. Derfor opfordrer vi til accept af autisme, ADHD andre former...

Motivation – sådan får man ting gjort

Mange autister og ADHDere kan uden problemer håndtere komplekse og krævende opgaver, fordi det interesserer dem. Alt imens dagligdagsopgaver som opvask og madlavning kan være reelle udfordringer. Denne indsigt er en del af serien "Autisme indefra", skrevet af en...

Hvorfor har autister og folk med ADHD en “tungere rygsæk”?

Hvad vejer din rygsæk? Forestil dig, at du er ude at gå en tur med din ven i de Norske fjelde. I har to ens rygsække på. Men hvor din rygsæk vejer 5 kilo, vejer din vens rygsæk 20 kilo. Sådan er det at være autist og/eller have ADHD. Vores rygsække vejer mere end de...

ADHD fordelen

Denne indsigt er skrevet af en autist og ADHDer, og tager udgangspunkt i egne og andres erfaringer med ADHD. Mennesker med ADHD er ofte fremragende til at håndtere intense, omskiftelige og akutte situationer. Deres iderigdom og nysgerrighed giver sociale fællesskaber...
Kontakt os

Book en samtale

 

Ring til os

+45 46 93 24 00 (Hverdage kl. 10-12. Lukket torsdag)

Skriv til os

Besøg os

Lautruphøj 1-3 A
2750 Ballerup