Rekruttering

Læs mere om Specialisternes Rekrutteringsforløb, hvor vi hjælper danske virksomheder med at rekruttere medarbejdere


Rekruttering via Specialisterne

Specialisternes kandidater bidrager med unikke kompetencer og en særlig tålmodighed i forhold til en række forskellige opgaver. Opgaver som mange virksomheders ansatte ofte enten er mindre kvalificerede til eller mindre motiverede for at løse.

Ofte kan vores kandidater løse opgaver, som ellers ikke bliver løst. Fordi virksomhederne simpelthen ikke ved, at de rent faktisk KAN løses.

Læs mere om de særlige kompetencer, du kan forvente at møde her: http://dk.specialisterne.com/konsulentafdeling/

Film om rekrutteringsprocessen

Her fortæller Specialisternes direktør Carsten Lassen om, hvordan vi skaffer dygtige medarbejdere til danske virksomheder.

Specialisternes rekrutteringsforløb

Inden vi går i gang med at finde kandidater, bruger vi altid god tid på helt klart at få defineret den opgave, din virksomhed skal have løst.

For at finde de rette kandidater søger vi eksternt, ligesom vi anvender vores interne kandidatdatabase. Samtidig har vi Danmarks stærkeste netværk blandt potentielt arbejdssøgende mennesker med autisme.

Vi starter typisk processen med en én-dags workshop, hvor vi ser et passende antal kandidater an. Derefter udvælger vi et mindre antal, der så følger et 4 ugers assessment- og rekrutteringsforløb. Her ser vi på, om kandidaternes kompetencer matcher det, virksomheden efterspørger.

På baggrund af forløbet udarbejder vi en businessprofil for hver enkelt kandidat med fokus på deres særlige evner og de hensyn, der måtte skulle tages til dem hver især.

De kandidater, der bedst matcher kriterierne, kommer derefter i praktik hos virksomheden, hvor de arbejder med konkrete virksomhedsrettede opgaver.

Til sidst udvælger I de kandidater, som I ønsker at ansætte. Præcis som i et traditionelt ansættelsesforløb. Hele vejen gennem forløbet bliver både din virksomhed og kandidaterne klædt på til opgaven. I virksomheden lærer I om mennesker med autisme, og I får trænet et antal medarbejdere til at fungere som buddies for de kommende kollegaer.

Kandidaterne bliver trænet i, hvilke opgaver, din virksomhed skal have løst, og hvad det er for en virksomhedskultur, de skal træde ind i.

Vores rekrutteringsforløb adskiller sig markant fra traditionelle rekrutteringsforløb, fordi vores proces er langt mere grundig, og fordi vi tager højde for langt flere nuancer i matchet mellem kandidaten, din virksomhed og jobindholdet. På den måde sikrer vi, at kandidaterne passer optimalt til din virksomhed, både fagligt og socialt.

Rekrutteringsprocessens varighed tilpasser vi fleksibelt afhængig af din virksomheds ønsker og behov, opgavernes kompleksitet og de enkelte kandidater. Et forløb kan fx se således ud:

 

Specialisterne har ekspertisen

Hos Specialisterne har vi mere end 14 års erfaring med at rekruttere mennesker med autisme. Både til vores egen virksomhed og til vores kunder.

Vores speciale er både at kortlægge mennesker med autismes kompetencer og personlighedsprofiler og dernæst at matche det med vores kunders behov og konkrete arbejdsopgaver.

Er det en udfordring at have mennesker med autisme ansat?

Hvis I ønsker at ansætte mennesker med autisme, så kræver det blot, at I har kendskab til de udfordringer, der følger med. Og at I tager højde for det i samspillet med personen.
Fx har mennesker med autisme det bedst, når arbejdsopgaverne er veltilrettelagte, hvis deres leder kommunikerer klart og tydeligt – og helst undgår ironi og sarkasme, og når der er en kollega, de kan spørge om hjælp og som lige har øje på om de trives.

Dette er i virkeligheden ikke forskelligt fra, hvad ALLE arbejdspladser har gavn af.

Så vores budskab til alle virksomheder er, at I får bedre ledere, et bedre kollegaskab og en stærkere virksomhedskultur, hvis I også formår at inkludere mennesker med autisme.

1000 jobs til mennesker med autisme

Specialisternes mål er at få 1000 mennesker med autisme ud på det danske arbejdsmarked inden 2030. Mennesker som i dag står uden for arbejdsmarkedet.

Vi arbejder for et rummeligt arbejdsmarked. Og vi mener, at alle mennesker har ret til et værdigt og meningsfyldt liv.

Kontakt os

Hvis vi skal hjælpe din virksomhed med at finde egnede kandidater så kontakt adm. dir. Carsten Lassen på car@specialisterne.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com