Ansæt de specialister I drømmer om

Få adgang til flere tusinde talenter gennem et rekruttingssamarbejde, hvor tilgangen er anderledes og resultatet er værdiskabende på både den finansielle og den sociale bundlinje.

Rekruttering

Uudnyttet talent til din virksomhed

Grundlæggende fisker vi i en sø af uudnyttet talent, der alene i Danmark udgøres af mere end 5.000 dygtige mennesker.

Vi går lidt mere grundigt til værks, end I er vant til. Til gengæld kan vi finde dedikerede, loyale medarbejdere, der motiveres af at finde det sted, hvor de kan få lov til at bidrage med deres faglighed, uden hele tiden at blive misforstået eller føle sig forkerte.

Vi har 95 %  fastholdesesrate på vores rekrutteringer.

års erfaring

har vi med at rekruttere dedikerede og specialiserede medarbejdere til virksomheder over hele verden.

jobs

har vi allerede formidlet til en række af verdens førende virksomheder.

kvalificerede mennesker

står klar til at få muligheden for at udnytte deres fulde potentiale.

Bliv en del af løsningen

Store dele af verdens arbejdsmarkeder efterspørger stadig mere desperat kvalificeret arbejdskraft. Presset på af skaffe især IT-stærke medarbejdere er støt stigende, og med udsigt til en årrække med mindre ungdomsårgange bliver udfordringen kun større fremover.

En del af løsningen kan skabes ved en opblødning af de eksisterende jobfunktioner, og ikke mindst en ændret tilgang til rekruttering og ledelse af diverse team.

Mange tusinde kvalificerede mennesker alene i Danmark bidrager i dag ikke til arbejdsmarkedet fordi vi hverken formår at tiltrække, lede eller fastholde dem. Det er spild af livskvalitet, det er spild af talent, og det er en mistet chance for at udvikle mere robuste arbejdspladser.

Cases & samarbejdspartnere

Gør som vores samarbejdspartnere og opnå fordelene ved neurodiversitet

Novo Nordisk

“Rekrutteringen var fra start så god, at samtlige kandidater i det afsluttende to-ugers forløb kunne have varetaget et job med de kompetencer, de havde. De var meget dygtige alle sammen. Afdelingerne valgte selv, hvem de ville ansætte.”

Københavns Lufthavne

“De har ikke berøringsangst over for teknologi. Alt, hvad vi har præsenteret dem for, har de bare kastet sig ud i både med gå-på-mod og ærlighed, og deres evne til at bevare koncentrationen i længere tid er en særdeles god egenskab i dette job.”

Nordea

”Vi har fået en ny dynamik i teamet. Vi har fået kolleger, der ser på tingene på en lidt anden måde, og som også tvinger os til at tænke tingene på nye måder.”

Cases & samarbejdspartnere

Find de kompetencer I mangler

Mange af vores kunder har efterspurgt kompetencer indenfor IT, test, kvalitetssikring, datamigrering og datavalidering. Men vi har også formidlet ingeniører, finansielle analytikere, cybersecurity eksperter og etiske hackere.

Derudover har vi kørt målrettede rekrutteringsprojekter hvor det, der bliver efterspurgt, er autistiske menneskers særlige evne til at genkende mønstre.

Cases & samarbejdspartnere

En fordel for alle medarbejdere

De virksomheder som allerede har ansat mennesker med autisme og lignende kvaliteter oplever en række sideeffekter såsom at den interne kommunikation forbedres, at produktiviteten forbedres, at teamfølelsen forbedres, og at kærligheden til arbejdspladsen blomstrer – for alle medarbejdere.