Specialister i job

 

Ressourceafklaring og udvikling

Specialister i Job

Specialister i Job er et 12 ugers afklaringsforløb for ledige autister. 

Vi tilbyder autismespecifik støtte og vejledning, der bygger bro tilbage til arbejdsmarkedet via kompetenceafklaring og praktik. Forløbet giver kandidaten strategier til at indgå på arbejdsmarkedet. Dette forløb kan indgå i processen hen mod fleksjobafklaring. Det er kandidatens hjemkommune, der bevilger forløbet. 

Opstartsdatoer

Grundet den nuværende COVID-19 situation, tages der forbehold for en eventuel ændring af opstartsdatoen.

Næste opstartsdato er:

D. 15. marts 2021 (uge 9)

D. 10. maj 2021 (uge 19) 

D. 9. august 2021 (uge 32) 

D. 25. oktober 2021 (uge 43)

 

Jeg er borger

Kort introtekst fognfdognjfdg fnjd f finofdxbgfon teosojgsn esotnbnbo n bo dobn.oiffgf  iogffog fg gkamgffo egj  gfoij ete ragofng a fg oinarorw narwg areg naeog agoi geogneathgonsgsgth  geaontesh etsh nestvhetsyeons tesyeoinj  yeonie rgl  ein esto  h

Vigtig information

Det Specialister i Job hold, som oprindeligt havde opstart mandag d. 11. januar 2021, er udskudt til
mandag d. 15. marts 2021.
Holdet starter op online.
Dette skyldes de nuværende COVID-19 restriktioner.

Vi ser frem til at tage imod alle nye kandidater.

Sådan får du et forløb hos Specialister i Job

Det er din hjemkommunes sagsbehandler, der skal godkende at du deltager i Specialister i Job. Det er din hjemkommune, der betaler udgiften til forløbet.  

Link til “Vil du tale med vores medarbejder”

 

Hvad kan du få ud af et forløb hos Specialister i Job

Specialister i Job giver dig indsigt i både dine kompetencer, styrker og særlige behov. Den viden kan du tage med dig ud i din videre jobsøgning. 

Link til dynamisk indhold 

Citat fra testimonial

 

Konkret forløb for Specialister i Job

Specialister i Job er et forløb, der varer 12 uger. Det er delt i tre moduler, der hver varer fire uger. Modul 1 er afklaring, modul 2 er et workspace og modul 3 er praktik.  

Modul 1 – Afklaring

Forløbet starter med 4 ugers afklaring og jobsøgning hos Specialisterne, hvor vi 3 dage om ugen mødes og arbejder efter konkrete læringsmål fra uge til uge:

Uge 1

LEGO-workshop og kompetenceafklaring
”Jeg lander hos Specialisterne og får indsigt i min nye situation” .

Uge 2

Faglig retning og jobsøgningsstrategi
”Jeg finder min retning og opdager muligheder ift. praktik og job. Mit jobsøgningsmateriale finpudses og min jobsøgningsstrategi bliver lagt med fokus på praktik”

Uge 3

Samarbejdsøvelser og målretning
”Jeg får større forståelse for min diagnose og mig selv. Særligt, hvordan jeg bliver klar til at indgå på en arbejdsplads og hvilke kompetencer og styrker jeg kan bidrage med”

Uge 4

Fokus på etablering af praktik
”Jeg søger målrettet efter job og praktikker og jeg er klar til at indgå i et arbejdsfællesskab”

Modul 2 – Workspace

Herefter følger op til 4 ugers workspace og netværk, hvor kandidaten fortsat kan møde op hos os 3 dage om ugen. Vi hjælper med at finde en praktikplads og står til rådighed, når der opstår spørgsmål og tvivl om jobsøgningen.

Modul 3 – Praktik

Efter perioden med workspace og netværk er der et succeskriterie om, at kandidaten har fået en praktikplads. I praktikken afprøves de erhvervede strategier, og der vil være løbende kontakt til Specialisterne, så der hurtigt bliver taget hånd om eventuelle udfordringer.

Hvilke krav er der for at deltage i Specialister i Job?

fsonjgefogne fdsonfdg ofej ngof jgnfdognfdsognfdsog nfdg ofdngfdso ngfdognfdognfdognfd

Krav til kandidaten

  • Er klar til at komme i praktik
  • Har en bevidsthed om jobretning og faginteresser
  • Er åben for at lære mere om sig selv og hvilke styrker og udfordringer der er i spil i forhold til diagnosen
  • Kan møde ind hos Specialisterne 3 dage om ugen: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00
  • Er selvtransporterende

Fleksjobafklaring – en tilbygning til Specialister i Job

Som tilkøb til et Specialister i Job forløb, er det muligt at købe en Fleksjobafklaring på 13 uger i henhold til §118 (LAB). 

Afklaringen indeholder en ugentlig samtale, logbog over energiforbrug samt en endelig arbejdsevnevurdering. 

Fleksjobafklaringen er betinget af, at Specialisterne har etableret en praktik.

Psykoedukation – bliv klogere på dig selv

Det er muligt at tilkøbe et psykoedukativt forløb. Forløbet består af 10 samtaler a 1 times varighed, hvor der arbejdes med personlige og sociale strategier, som giver større selvforståelse samt bedre forståelse af omverdenen. Alt dette relateret til den kommende afklaring og praktik.

Et psykoedukativt forløb kan foregå sideløbende med Specialister i Job-forløbet. Her er formålet at give borgeren personlige og sociale mestringsstrategier for bedre at kunne navigere og trives i praktikken. Du kan læse mere om vores psykoedukation her.

Sagsbehandler


En jobsøgende kandidat med autisme eller lignende udfordringer kan få ved hjælp af et forløb ved Specialister i Job :

– øge muligheden for at komme i arbejde

– få større kendskab til kompetencer, styrker og støttebehov

Vigtig information

Det Specialister i Job hold, som oprindeligt havde opstart mandag d. 11. januar 2021, er udskudt til
mandag d. 15. marts 2021.
Holdet starter op online.
Dette skyldes de nuværende COVID-19 restriktioner.

Vi ser frem til at tage imod alle nye kandidater.

Har du en borger, som ønsker et Specialister i Job forløb?

Som sagsbehandler kan du booke en gratis og uforpligtende visitation. Visitationen har til formål at give borgeren et indblik i forløbet og skabe et grundlag for, at alle parter kan vurdere, om forløbet matcher borgeren.

 

Hvad er et visitationsmøde?

Visitationssmødet er gratis og uforpligtende og har til formål at give borgeren et indblik i Specialister i Job forløbet og skabe et grundlag for, at alle parter kan vurdere om forløbet matcher borgeren. Visitationen varer ca. 1 time og indeholder følgende:

Indblik i et typisk forløb
Spørgsmål til borgeren (historik, uddannelse, interesser m.m.)
Rundvisning i lokaler
Efter mødet vurderer borgeren, sagsbehandleren og Specialisterne om og hvornår et forløb skal starte.

Hvad kan borgeren få ud af et forløb hos Specialister i Job

fsonjgefogne fdsonfdg ofej ngof jgnfdognfdsognfdsog nfdg ofdngfdso ngfdognfdognfdognfd

Link til dynamisk indhold 

Citat fra testimonial

 

Konkret forløb for Specialister i Job

Specialister i Job er et forløb, der varer 12 uger. Det er delt i tre moduler, der hver varer fire uger. Modul 1 er afklaring, modul 2 er et workspace og modul 3 er praktik.  

Målgruppebeskrivelse

Specialister i Job henvender sig til ledige borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller lignende udfordringer.

Lignende udfordringer er defineret som følgende:

  • Stress og depression
  • Skizofreni – hvis borgeren er i behandling
  • OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
  • PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)
  • Angst

Specialisterne modtager også borgere, der har flere diagnoser, hvilket ofte gør sig gældende for mennesker med ASF. Det kan fx vise sig i form af komorbiditeter som angst, depression, ADHD og ADD, OCD og stress. Vi modtager ligeledes borgere, der endnu ikke er diagnosticerede, men hvor der er mistanke om ASF eller lignende udfordringer (se ovenfor). Specialisterne modtager ikke borgere, der udelukkende er diagnosticerede med ADHD, da det ofte er forbundet med en del uro, hvilket vores målgruppe ikke tåler. Det samme gør sig gældende for borgere med misbrug og/eller kriminel adfærd.

Fleksjobafklaring – en tilbygning til Specialister i Job

Som tilkøb til et Specialister i Job forløb, er det muligt at købe en Fleksjobafklaring på 13 uger i henhold til §118 (LAB). 

Afklaringen indeholder en ugentlig samtale, logbog over energiforbrug samt en endelig arbejdsevnevurdering. 

Fleksjobafklaringen er betinget af, at Specialisterne har etableret en praktik.

Psykoedukation – støtter borgeren i at blive klogere på sin autisme

Det er muligt at tilkøbe et psykoedukativt forløb. Forløbet består af 10 samtaler a 1 times varighed, hvor der arbejdes med personlige og sociale strategier, som giver større selvforståelse samt bedre forståelse af omverdenen. Alt dette relateret til den kommende afklaring og praktik.

Et psykoedukativt forløb kan foregå sideløbende med Specialister i Job-forløbet. Her er formålet at give borgeren personlige og sociale mestringsstrategier for bedre at kunne navigere og trives i praktikken. Du kan læse mere om vores psykoedukation her.