autisme afklaring

Sådan blev Heidi igen en værdifuld medarbejder

4. mar 2021

Heidi har en lang, videregående uddannelse med gode resultater, men efter endt uddannelse forhindrede stress og depression hende i at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Afklaringen hos Specialisterne, og et langvarigt praktikforløb som databehandler i den biologiske rådgivningsvirksomhed Natur360, gav Heidi forståelse for sine grænser, et større selvværd og flere personlige ressourcer, mens Natur360 fik løst vigtige opgaver inden for databehandling.

Introduktion

Heidi har en kandidatgrad i biologi og en historik med depression. Da hun efter endt uddannelse skulle søge arbejde, blev det tydeligt, at Heidi, på grund af tilbagevendende depression, muligvis ikke var klar til arbejdsmarkedet. Hun var på dette tidspunkt ikke diagnosticeret med autisme, og som mange andre stræbte hun efter en arbejdsmæssig norm, som gjorde hende stresset og deprimeret, fordi hverken Heidi eller hendes omgivelser var bevidste om hendes grænser og særlige forudsætninger. Efter en fuldtidspraktik i en dyrehandel blev Heidi sygemeldt og opsøgte en psykolog for at få hjælp til at bearbejde sin depression. Ud fra Heidis beskrivelse af stress fik psykologen mistanke om, at der måske var mere på spil, nemlig Aspergers. Heidi kom efterfølgende i et afklaringsforløb hos Specialisterne.

Forløbet

Gennem Specialisterne kom Heidi i praktik hos den biologiske rådgivningsvirksomhed Natur360, hvor hun i skrivende stund har været i fem måneder. Natur360 har været gode til at møde Heidi i de behov, hun har, og samtidig har hun skabt værdi for virksomheden ved at løse opgaver inden for databehandling, som virksomheden ellers ikke havde kapacitet til. Formålet med praktikken er nu at afklare, hvor mange timer Heidi kan arbejde, og om hun skal indstilles til fleksjob.
Afklaringsforløbet hos Specialisterne har for det første gjort Heidi bevidst om egne grænser og sit overforbrug af energi samt de selvværdsproblematikker, som har forhindret hende i at se, at hun er værdifuld. For det andet har afklaringen undersøgt, om Heidi ville trives bedre i en anden type stilling end hendes uddannelse umiddelbart lægger op til. Det viste sig nemlig, at Heidi tilegner sig ny viden ekstremt hurtigt, og at hun er fremragende til at anvende den. Hun tog forskellige IT-kurser hos Specialisterne, og der afsøgtes praktikmuligheder inden for databehandling. Og det blev altså Natur360, der endte med at få gavn af Heidis datasans kombineret med hendes interesse for biologi.
Forløbet hos Specialisterne har givet Heidi flere personlige ressourcer. Hun er blevet mere bevidst om at mærke efter og sige fra, når arbejdet overvælder hende, og hun har fået personligt overskud til at række ud efter hjælp, når behovet melder sig. Alt sammen noget, der har bidraget til, at hun i dag er fri af antidepressiv medicin, som hun ellers har taget i mange år. Heidi har ligeledes erkendt, at en arbejdsuge på 37 timer muligvis er for meget for hende, hvis hun skal have overskud til andet end arbejde i sin hverdag.

Udtalelse

Johanne Salomon Bak, adm. direktør i Natur360, udtaler om praktikforløbet:
”Vi har tidligere haft biologuddannede praktikanter uden diagnoser, som vi har været glade for. Vores tilgang er, at praktikanten har nogle kompetencer, der kan hjælpe os, mens vi den anden vej kan hjælpe praktikanten med at tilegne sig faglig viden og erfaring til CV’et. Det er også tilfældet med Heidi.”
”Vi kunne se, at Heidi med sine kompetencer inden for databehandling og dataanalyse kunne hjælpe os med at etablere en database med biologisk indhold, som vi ikke selv havde ressourcer til at gøre færdig. Det er en meget stor opgave, der har varet flere måneder, som hun har løst for os. Siden har hun løst andre projekter, hvor hun blandt andet har kombineret søgning af data fra offentlige databaser med arbejde i GIS, og hun er også begyndt at have kundekontakt.”
”Heidi arbejder hos os 14 timer om ugen fordelt på tre dage. Det giver hende ro til at samle kræfter mellem arbejdsdagene. Det passer os fint, at hun kun er her på udvalgte dage, for vi er i forvejen en meget fleksibel virksomhed med en del opgaver, som kræver feltarbejde og tid væk fra kontoret.”