Skema


Specialisternes skoleskema

 

Almindelig Daglig Livsførelse (ADL)
Formål: At de studerende får specifikke kompetencer, der skal give dem en så aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
Fagbeskrivelse: De studerende modtager undervisning i: Økonomi, kommunikation, E-borger, hygiejne, arbejdsplads- og uddannelsesnormer, madkundskab, rengøring, at flytte hjemmefra, transporttræning, uddannelsesvejledning m.m. Undervisningen er praktisk og giver de studerende færdigheder til livet under og efter deres STU. ADL er et vigtigt fag for vores studerende, og derfor er det også et fag, der indvirker i alle vores stamfag (brætspil, udflugt, frokost, idræt, morgensamling og samfundsfag).
Personlig samtale
Formål: At de studerende får viden om sig selv, egne udfordringer samt inddrages i deres egen læreproces.
Fagbeskrivelse: Der afholdes 20-30 min. samtale med hver studerende, hvor der tages udgangspunkt i deres fortællinger og oplevelser af tiden hos Specialisterne. Til samtalen anvendes måltrappen, som visuelt giver et billede af de studerendes læreprocesser. Samtalen tager også udgangspunkt i deres skema og deres generelle trivsel.
Samfundsfag
Formål: At de studerende får kompetencer inden for samfundsmæssige sammenhænge samt lærer at forholde sig kritisk og kan reflektere over samfundets strukturer og logikker. Faget skal give de studerende oplysning om demokrati og fællesskab og øger deres selvstændighed.
Fagbeskrivelse: Undervisningen tager hver uge udgangspunkt i et nyt samfundsrelevant tema, som efterfølgende debatteres, først i mindre grupper og derefter i fællesskab.
Brætspil
Formål: At de studerende får sociale kompetencer, der giver dem handlemuligheder til at indgå i sociale sammenhænge under nogle faste og trygge rammer, der skaber mulighed for udvikling.
Fagbeskrivelse: De studerende spiller brætspil med hinanden. Der udvælges 6-8 brætspil pr. semester, som de studerende kan vælge sig på. Underviserne støtter og give redskaber til de studerende, således de får den støtte det kræver.

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com