Socialfag giver motivation til læring

5. nov 2021

Vi bliver hurtigt sendt udenfor døren af entusiastiske Dungeons and Dragons spillere, da underviser Mikkel Kristiansen og jeg besøger dem midt i timen. ”Måske skulle vi sætte et skilt på døren, så folk ikke bare komme rendende?”, foreslår en af eleverne.

Læring kræver motivation

Indre motivation hos eleven er vejen til faglige kvantespring.

Socialfag lyder måske som noget, hvor man terper de neurotypiskes regler for, hvordan man skal opføre sig. Men det er faktisk det modsatte, der er formålet. For Specialisternes erfaring er, at læring først sker, når en elev føler stærk indre motivation for at gå på opdagelse i et emne. Det gælder nok alle mennesker, men især, hvis man er autist og neurodivergent.

Det er derfor, interessebaseret læring er alfa og omega, når Mikkel Kristiansen planlægger sin undervisning:

”Vores elever elsker at gå i dybden, når først de brænder for noget. For mange af vores elever er det computer- og rollespil. Og på den måde lærer de faktisk rigtig meget. Det sker tit, at vi får en elev ind, der er socialt angst og derfor oplever en barriere omkring at snakke med de andre elever. Men der kan et par Dungeons and Dragons sessioner virkelig gøre en forskel. Første gang er de måske bare tilskuere, men allerede næste gang er de klar til at få en rolle og være med i rollespillet.”

Gennem Dungeons and Dragons og de mange andre aktiviteter i Socialfag lærer eleverne både sociale skills, samtidig med at de får mulighed for at gå i dybden med ting, de brænder for. De lærer at nørde igennem. På den måde styrker de den ”muskel”, som autistiske mennesker ofte er ekstra gode til at bruge: Dybdegående viden og evner indenfor et snævert område. Det vi hos Specialisterne kalder Autismefordelen, men som tit bliver kaldt ”særinteresser” i fagsprog.

Flow og særinteresser

Det Mikkel Kristiansen beskriver her, er den flow-tilstand, som er vigtig, både når man lærer og arbejder. Flow-tilstanden er der, hvor du er så koncentreret om et emne, at tid og rum forsvinder. Du sanser ikke andet end din opgave.

Mange autistiske mennesker er meget sansesensitive. Og derfor kan flow-tilstanden være et helle, hvor man dykker ned i en rolig verden, hvor det kun er ens særinteresse, der findes.

Der er stort potentiale i at lære sin egen vej ind til flow-tilstanden at kende, så man i sit fremtidige studie- og arbejdsliv kan tilgå den igen og igen. Derfor er særinteresser vigtige kilder til at ”lære, hvordan man lærer”.

Motivation til at træffe valg for sig selv

De fleste neurotypiske mennesker tager det for givet at det er let at træffe valg for sig selv. Men Karen Hein, leder af Specialisternes STU fortæller, at det ikke er tilfældet for mange elever. Når en elev begynder i Specialisternes STU, er de ofte vant til at det er folk omkring dem, der træffer valgene for dem. Det er der mange gode grunde til. Men en vigtig del af at blive voksen er at kunne træffe valg for sig selv.

Derfor er en vigtig del af den pædagogiske indsats omkring Socialfag, at det er eleven selv, der bestemmer, hvad der skal ske.

Det tvinger eleverne til at træffe et valg, når de i Socialfag får mulighed for at følge deres egne interesser. Også selvom det på overfladen ser ud, som om de ”bare spiller computer”. For det er et valg, de har truffet. Og på den måde opbygger de positive erfaringer med at træffe valg for dem selv. Og den erfaring kan de lære at overføre til andre dele af deres STU-uddannelse.