Ungdomsuddannelse i Ballerup

Specialiseret DTU-lektor gæsteunderviser i STUen

20. jun 2023

Specialisterne har været så heldige, at lektor ved DTU, Bo Holst-Christensen det sidste halve år har undervist STUens elever i IT cirka en gang om måneden.
Viktor Hansen, souschef i STUen, oplever at Bos engagement og specialiserede viden om hardware og IT-systemer har vagt stor interesse blandt eleverne. Også hos dem, der normalt vægrer sig ved at prøve nye ting.

“Vi ser tit, at når man samles om et fælles tredje, så kan eleverne ikke få nok. Der er elever, der er meget glade for at gå helt i dybden, og det giver Bo dem mulighed for at gøre.”

På rejse ind i maskinrummet

Det er især maskinernes hardware, der har været på programmet. Bo Holst-Christensen er meget optaget af lære eleverne, hvordan computere fungerer, og tager STUens elever på en rejse ind i maskinrummet:

“Sidste gang var dagens program at skille nogle maskiner ad, og finde ud af, hvordan de er skruet sammen. Derefter skulle de samle dem igen og håbe på at de stadig kører.”

At have hænderne i maskinen er en fremragende måde at komme et lag dybere i sin IT forståelse for STUens elever. Især fordi Bo Holst-Christensen er meget optaget af at eleverne selv finder løsningerne:

“Jeg får dem til selv at søge på internettet og finde oplysninger om den maskine, de står med – så render jeg rundt imens og fungerer lidt som en facilitator”.

At give det, man selv havde brug for som ung

Bo Holst-Christensen er gæsteunderviser hos Specialisterne, fordi det er meget vigtigt for ham at lære unge mennesker dyb viden om de IT-redskaber, vi alle bruger. Han kan se, at han kan give noget, som han selv ville have haft gavn af som ung.

“Jeg kan lidt genkende mig selv i eleverne. Jeg ville måske gerne selv have haft sådan et sted som det her. Og det gør jo, at jeg tænker, at jeg bør hjælpe lidt til.”

Interesse giver motivation til læring

Hvis man har et svært folkeskoleforløb bag sig, har man måske ikke oplevet, at det kan være sjovt og givende at lære i en skolekontekst. Derfor er det for Viktor Hansen og Specialisternes STU helt centralt at give eleverne en oplevelse af, at deres interesser kommer i centrum i undervisningen. For det er gennem interessen, at man får motivation for at lære.

“Vi prøver altid at give nye oplevelser og have et bredt og varieret udbud i vores undervisning. Så derfor er det fantastisk at få en som Bo ind, med store faglige kompetencer og passion for sit felt.”

Det er derfor Specialisternes STU gør et stort arbejde ud af at være dynamiske og skabe nye muligheder for unik, nørdet og specialiseret læring. For det er lige præcis der, magien opstår. Og takket være Bo Holst-Christensen har STUens elever haft mulighed for netop det.