Specialister i job


Et nyt virksomhedsrettet forløb hos Specialisterne

Specialister i Job er et forløb, som har fokus på praktik og autismespecifik vejledning og støtte, der i kombination giver kandidaten de bedste forudsætninger for at komme succesfuldt i beskæftigelse.

Forløbet Specialister i Job er målrettet ledige borgere, som har autisme eller lignende udfordringer og som er klar til at komme i praktik, men mangler særlig støtte og brobygning til arbejdsmarkedet.

Formålet med forløbet er at klæde kandidaten på, så kandidaten står stærkere i mødet med arbejdsmarkedet – og derved opnår en reel mulighed for at komme i job.

Forløbet starter med 4 ugers afklaring og jobsøgning hos Specialisterne, hvor vi 3 dage om ugen mødes og arbejder efter konkrete læringsmål fra uge til uge:

Uge 1Uge 2Uge 3Uge 4
LEGO-workshop og kompetenceafklaring
”Jeg lander hos Specialisterne og får indsigt i min nye situation” 
Faglig retning og jobsøgningsstrategi
”Jeg finder min retning og opdager muligheder ift. praktik og job. Mit jobsøgningsmateriale finpudses og min jobsøgningsstrategi bliver lagt med fokus på praktik”
 Samarbejdsøvelser og målretning
”Jeg får større forståelse for min diagnose og mig selv. Særligt, hvordan jeg bliver klar til at indgå på en arbejdsplads og hvilke kompetencer og styrker jeg kan bidrage med”
Fokus på etablering af praktik
”Jeg søger målrettet efter job og praktikker og jeg er klar til at indgå i et arbejdsfællesskab”

Herefter følger op til 4 ugers workspace og netværk, hvor kandidaten fortsat kan møde op hos os 3 dage om ugen. Vi hjælper med at finde en praktikplads og står til rådighed, når der opstår spørgsmål og tvivl om jobsøgningen.

Efter perioden med workspace og netværk er der et succeskriterie om, at kandidaten har fået en praktikplads. I praktikken afprøves de erhvervede strategier, og der vil være løbende kontakt til Specialisterne, så der hurtigt bliver taget hånd om eventuelle udfordringer.

Hvis der efter 4 ugers workspace og netværk ikke er fundet en praktikplads, forlænges eller afsluttes forløbet.

Krav til kandidaten

 • Er klar til at komme i praktik
 • Har en bevidsthed om jobretning og faginteresser
 • Er åben for at lære mere om sig selv og om hvilke styrkesider og udfordringer der er i spil i forhold til diagnosen
 • Kan møde ind hos Specialisterne 3 dage om ugen: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00
 • Er selvtransporterende

Opstartsdatoer 

Grundet den nuværende corona-situation, tages der forbehold for en eventuel ændring af opstartsdatoen. 

Næste opstartsdato er:

 • D. 22. juni 2020 (uge 26).

Skulle der være lang tid til næste opstart, så er det muligt at tilkøbe et psykoedukativt forløb. Forløbet består af 10 samtaler a 1 times varighed, hvor der arbejdes med personlige og sociale strategier, som giver større selvforståelse samt bedre forståelse af omverdenen. Alt dette relateret til den kommende afklaring og praktik.

Et psykoedukativt forløb kan også foregå sideløbende med Specialister i Job-forløbet. Her er formålet at give borgeren personlige og sociale mestringsstrategier for bedre at kunne navigere og trives i praktikken. Du kan læse mere om vores psykoedukaion her.

Målgruppebeskrivelse

Specialister i Job henvender sig til ledige borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller lignende udfordringer. Lignende udfordringer er defineret som følgende:

 • Personlighedsforstyrrelser – dog ikke emotionel ustabil personlighedsstruktur af impulsiv og borderline type
 • Stress og depression Skizofreni – hvis borgeren er i behandling
 • OCD
 • TSD
 • Angst

Specialisterne modtager også borgere, der har flere diagnoser, hvilket ofte gør sig gældende for mennesker med ASF. Det kan f.eks. vise sig i form af komorbiditeter som angst, depression, ADHD og ADD, OCD og stress. Vi modtager ligeledes borgere, der endnu ikke er diagnosticerede, men hvor der er mistanke om ASF eller lignende udfordringer (se ovenfor). Specialisterne modtager ikke borgere, der udelukkende er diagnosticerede med ADHD, da det ofte er forbundet med en del uro, hvilket vores målgruppe ikke tåler. Det samme gør sig gældende for borgere med misbrug og/eller kriminel adfærd.

Andre ydelser

Psykoedukation

Specialistklubben (§104)

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse


Annette Windfeld-Mazin
Leder | Ressourceafklaring og udvikling

Er du sagsbehandler og ønsker du at booke et informationsmøde klik her:

Book et møde her

Informationsmødet har til formål at give borgeren et indblik i Specialister i Job forløbet og skabe et grundlag for, at alle parter kan vurdere om forløbet matcher borgeren. Informationsmødet varer ca. 1 time og indeholder følgende:

 • Indblik i et typisk forløb
 • Spørgsmål til borgeren (historik, uddannelse, interesser m.m.)
 • Rundvisning i lokaler

Efter mødet vurderer borgeren, sagsbehandleren og Specialisterne, om og hvornår et forløb skal starte.

Læs produktbeskrivelsen her

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com