Specialisterne Academy blev vejen ud af ledighed for Simon Maibom

3. mar 2022

Det tog lidt tid for Simon Maibom at få lov til at komme i forløb hos Specialisterne Academy, men der er ingen tvivl om, at det var en god investering for alle parter at give ham et forløb hos Specialisterne Academy. For nu har Simon Maibom et fuldtidsjob som konsulent hos Specialisterne.

Fra ledig til fuldtidsarbejde

Uden et færdiggjort speciale var Simon Maibom et par år væk fra arbejdsmarkedet, fordi han ikke kunne finde sin rette hylde og havde det svært. Han fik først sent sin diagnose, og havde derfor ikke de nødvendige redskaber og støtte under sin uddannelse:

”De andre projekter på datalogi var gruppebaserede, men specialet skriver man alene. Og fordi jeg ikke havde fået min diagnose endnu, havde jeg ikke værktøjerne til at lave den nødvendige struktur. Samtidig flyttede jeg meget rundt i den periode, fordi jeg ikke længere kunne bo på kollegiet. Og det tog rigtig meget af mit overskud, fordi det hele var uforudsigeligt.”

Efter at være droppet ud af uddannelsen var Simon Maibom i to år i forløb i jobcenter-regi, hvor han ingen vegne kom.

Simon fik genopfrisket sine kompetencer hos Specialisterne Academy

I de to år, hvor han var udenfor arbejdsmarkedet, oplevede han at miste noget af den faglige forkant. Dels fordi han ikke beskæftigede sig med det til daglig, men også fordi området udvikler sig.

Det var først i Specialisterne Academy, at han fik både den faglige ballast og daglige struktur, der skulle til for at komme i job.

I Specialisterne Academy bliver kandidaterne sat til at løse helt konkrete opgaver, virksomheder tidligere har stillet Specialisternes konsulentafdeling. På den måde blev Simons Maiboms faglige kant genoprettet – han fik prøvet sig selv af på flere forskellige typer problemstillinger og måder hvorpå de skal løses.

”Det var godt at få genopfrisket mine kompetencer, og så var det godt at have noget at stå op til, så jeg på den måde kunne finde ud af hvor meget jeg kunne arbejde. I starten var jeg på nedsat tid, men nu er jeg kommet op på fuld tid. Det var dejligt at opdage, at jeg godt kunne klare det.”

Problemløsning er vejen til motivation

Det er tydeligt at Simon Maibom elsker at knække nøden – at få løst en problemstilling. Det gør, at en opgave giver mening – og så er han motiveret for at løse den.

”Datalogi er en meget problemløsningsorienteret uddannelse. Og hos Specialisterne Academy fik jeg genopfrisket min metode i, hvordan løser jeg problemet foran mig. For det er sådan det fungerer ude i virksomhederne – der er en konkret udfordring, som vi skal løse.”

Specialisterne Academy bygger bro fra uddannelse til arbejdsmarked

På den måde fungerer Specialisterne Academy som en brobygning fra en uddannelse, hvor hovedvægten er på den teoretiske viden, til den virkelige verden, hvor man skal bruge sin viden til at løse konkrete problemstillinger.

Simons Maiboms oplevelse er, at han gennem Specialisterne Academy har fået koblet sine kompetencer til virksomhedernes behov:

”Der er meget stor forskel fra universitet til den virkelige verden. Specialisterne Academy viser udpluk af de problemstillinger og fagområder, som forskellige virksomheder har i deres kontekst.”

Den brobygning er en helt afgørende faktor for, at Simon Maibom i dag arbejder som konsulent for Specialisterne. Hans arbejdsopgaver består for tiden i at opbygge en database for CBS, der skal generere viden om tendenser i de årsrapporter, virksomheder indleverer til Finanstilsynet.

På sigt håber han på at kunne arbejde med softwareudvikling:

”Jeg vil gerne lave softwareudvikling, jeg vil ikke forske. Med softwareudvikling har du en konkret nød, du skal knække, og lave et værktøj til det problem.”