Specialisterne Academy bygger bro fra IT-uddannelse til job

7. okt 2021

For mange nyuddannede eller nyligt ledige kan det føles som om vejen til arbejde ikke er til at få øje på.

Det gælder alle, men det kan være en særligt stor udfordring, hvis man er autist eller har lignende kvaliteter.

Hvad er Specialisterne Academy?

Specialisterne Academy er et nyt initiativ i Specialisterne, der er til for at rette op på netop den problematik.

Academy er et 12 ugers forløb målrettet nyuddannede eller nyligt ledige kandidater med IT-kompetencer, som har brug for at finpudse og målrette deres kompetencer til arbejdsmarkedet.

Hvad får man ud af de 12 ugers forløb?

I løbet af de 12 uger afprøver kandidaten helt konkrete case-opgaver fra Specialisternes Consulting afdeling. Virkelighedsnær læring er nemlig den mest effektive måde at:

  1. Afdække kandidatens specifikke kompetencer
  2. Skærpe kompetencer
  3. Opkvalificere kandidaten, så han/hun er klar til at komme i arbejde

I Academy træner og opkvalificerer vi indenfor fire faglige spor fra Consulting-afdelingen, nemlig 1. databehandling, 2. test, 3. udvikling og 4. DevOps. I starten af Academy-forløbet får kandidaten mulighed for at afprøve de fire spor og afdække, hvor de er står stærkest. Derefter arbejder kandidaten videre med specifikke cases fra det spor, hvor deres kompetencer kommer bedst i spil. Konkrete case-opgaver er en meget effektiv måde at opbygge kompetencer indenfor et specifikt fagområde.

Efter endt forløb står kandidaten med en kompetenceprofil i hånden, der anbefaler hvilke jobs en kandidat målrettet kan opsøge. Derfor står kandidaten meget stærkere, når de skal søge job: Dels fordi de har flere kompetencer, men også fordi de meget præcist ved hvilke jobtitler de skal lede efter, når de studerer jobannoncer.

Job efter Specialisterne Academy

Et eksempel på, hvad der kan komme efter et forløb hos Specialisterne Academy er en kandidat, der kom til os som nyuddannet datamatiker. Det er en ret bred IT-uddannelse at have. Men i løbet af Academy-forløbet fik vi sammen afklaret, at kandidaten var en stærk Java udvikler med gode kompetencer i at overskue mange forskellige komplekse systemer – Kandidaten er nu ansat hos NetCompany.

Enkelte af vores kandidater bliver ansat til Specialisternes konsulent-stab. De arbejder via Specialisterne for virksomheder i Storkøbenhavn, enten ude hos kunden eller fra vores kontor i Ballerup.

Hvem kan komme i forløb hos Specialisterne Academy?

Den personlige profil:

For at få gavn af et forløb hos os, skal du have det psykiske overskud til at starte i arbejde, da Academy er et relativt kort forløb (12 uger) med direkte pipeline til ansættelse.

Hos Specialisterne er vi kendt for at arbejde med autistiske mennesker. Men du behøver ikke at have en officiel autismediagnose for at have gavn af at komme i forløb hos os. Det vigtigste er, at du kan genkende dig selv i de udfordringer og styrker, som man ofte ser i den autistiske profil. Det vil sige, at du er detaljeorienteret, har dybdegående viden, samt foretrækker ro og forudsigelighed.

Den faglige profil:

Specialisterne Academy er målrettet IT-sektoren, særligt med henblik på de fire spor, skitseret ovenfor. Du skal derfor have kompetencer indenfor Databehandling, Test, Udvikling eller DevOps.

Man behøver dog ikke nødvendigvis have en IT-uddannelse. F.eks. har vi haft en kandidat med økonomibaggrund, hvor det blev klart at de var knivskarpe til databehandling. I Academy forløbet lærte de at bruge programmeringssproget Python til databehandling, og de laver i dag manuel og automatiseret databehandling for Institut for Menneskerettigheder.

Hvordan kommer man i forløb hos Specialisterne Academy?

Specialisterne Academy står på Region Hovedstadens positivliste. Det betyder, at du enten selv eller sammen med din sagsbehandler kan kontakte Specialisterne. Vi guide dig/jer gennem processen til optagelse i Specialisterne Academy.

Hvad er de fire faglige spor?

Kandidaterne i Specialisterne Academy afprøver deres kompetencer i forhold til de fire faglige spor, Specialisterne arbejder med i Consulting:

Databehandling: manuel databehandler, automatiseret databehandler (programmering af scripts) og data-analyst.

Test: Funktionel tester, teknisk tester, automatiseringstester

Udvikling: Junior, senior eller ekspert indenfor C#, Java, Python, php, Javascript, SQL, mv.

DevOps: DevOps tekniker, DevOps specialist, Build/release manager.