Pædagogiske og didaktiske metoder


Vores uddannelsesmiljø gennemsyres af vores værdier: Respekt, Imødekommenhed, Tydelighed og Tilgængelighed (RITT). Vores kompetenceudviklere i Specialisterne STU har en bred faglighed (lærere, socialpædagoger, socialrådgivere, en sygeplejerske, en psykolog samt IT-fagpersoner, hvilket er med til at skabe en alsidig hverdag, hvor alle faglige og sociale behov kan tilgodeses.

Vores normering er således at der er én underviser pr. 6 studerende og den enkelte medarbejder refererer til den samme leder.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte studerende og dagligdagen hos Specialisterne er præget af:

  • at den unge er aktiv, både i undervisningen og fysisk aktivitet
  • at den unge får succesoplevelser og kommer i mål med opgaver og delmål
  • at den unge indgår i fællesskabet
  • at den unge oplever omgivelserne som værende trygge og rare at være i
  • at den unge oplever at der altid er en kompetenceudvikler til rådighed, hvis man har brug for en snak

Metoder

  • Systemisk tænkning og metode
  • Narrativt perspektiv og tilgang
  • Hunter’s dokumentationsmodel (forandringsteori)
  • Brugen af Zone for nærmeste udvikling – sociokulturellæringsteori
  • Læringsmålsorienteret didaktik

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com