Praktik hos Specialisternes STU


Hos Specialisterne får man mulighed for, at afprøve sig selv i mange forskellige praktikker.

Vi vil i fællesskab afklare hvilken aktivitet, uddannelse eller arbejdsplads som passer bedst til den enkelte efter endt STU.

Gennem interne praktikker på STU, kan man øve sig i hvad det vil sige at indgå i et samarbejde og løse forskellige arbejdsopgaver. Når man føler at man er klar og har mod på mere praktik kan man komme i praktik på en arbejdsplads udenfor STU. 

Alle aktiviteter vil altid være individuelt tilrettelagt efter erfaring og med fokus på hvordan man trives bedst i en arbejdsopgave.

Hvordan fungerer det så?

Praktiksamtaler:

Samtaler med praktikkoordinatoren vil ske løbende over alle tre år på STU.

Den første samtale finder sted indenfor de første 12 uger på STU. Denne periode er et afklaringsforløb, hvor vi sammen lægger en plan for hvilken retning praktikken skal formes, så de passer den enkeltes ønsker og mål bedst. På den måde kan vi tilbyde praktikker som skaber den bedst mulige bro til et liv efter endt STU.

Praktikfag:

Her tilbyder vi praktik- og erhvervsforberedende undervisning som kan give indsigt i styrker og udfordringer og kan hjælpe med at afklare muligheder for at komme ud i de eksterne praktikker. 

Undervisningen tager afsæt i følgende:

  • Metoder og strategier – Her forberedes ugens kommende arbejdsopgaver, vi arbejder med forskellige tilgange til arbejdsopgaver samt udarbejder en individuel praktikprofil. 
  • Interne produktioner – her løses arbejdsopgaver i vores egne lokaler på STU.
  • Gruppepraktik – Her tager vi til en fast ekstern praktikplads og løser mindre afgrænsede arbejdsopgaver. Denne praktik er pædagogisk støttet med en underviser til fire elever. 

Eksterne praktikker:

Et praktikforløb vil altid blive tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Her vil man få mulighed for at afprøve sine kompetencer i trygge og individuelt tilpassede rammer. Nogen kan have brug for at følge det forberedende Praktikfag før man træder ud i disse eksterne praktikker, hvor andre kan være klar til det helt fra starten af et STU forløb. 

Gennem de løbende praktiksamtaler vil vi sammen lave lave alle de nødvendige aftaler omkring et praktikforløb. Vi laver vi aftaler om: konkret praktiksted, tidsrammer, arbejdsopgaver, kontaktpersoner, pauser, frokost, plan-b samt transport. Når en praktikaftale er lavet starter vi altid med at følges til praktikstedet og afholder en opstartssamtale. En ekstern praktik kan både være på en enkelt dag i få timer eller i mange uger med flere timer om dagen. 

Vi arbejder ud fra tre eksterne praktikformer: 

  • Gruppepraktik – med og uden pædagogisk følgeskab.
  • Praktik med en ven – her kan to STU elever afholde et praktikforløb sammen.
  • Individuel praktik – en specialiseret praktik med fokus på individuelle STU mål. 

Praktikbevis:

For alle afholdte praktikker vil der blive lavet et praktikbevis, hvor eleven praktikkoordinatoren og praktikstedet sammen evaluerer forløbet. 

Kontakt vores praktikkoordinator:

Du er meget velkommen til at kontakte vores praktikkoordinator hvis du har spørgsmål til hvordan praktik hos Specialisterne kan forme sig eller hvis du er en del af en virksomhed og gerne vil være praktikvært for Specialisterne STU.

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com