Specialisternes fritidsklub giver overskud til at være i arbejde

26. sep 2023

I fritiden kan man være sig selv

Et godt fællesskab med ligesindede i fritiden er en vigtig faktor for at neurodivergente mennesker har overskud til at være på arbejdsmarkedet. 
I Specialisternes klub har vi erfaret, at det ligeværdige fællesskab har en stor positiv forskel for klubmedlemmerne i deres arbejdsliv. 

Hjælp til arbejdslivet

Martin Jørgensen Herslund har været medlem af Klubben siden 2017, og han oplever, at fællesskabet har positiv indflydelse på hans arbejdsliv. Martin har fået hjælp til sin arbejdssituation i Klubben, både af andre klubmedlemmer og medarbejderne:

“Vi har talt om det juridiske, løn og hvordan man skal håndtere det, hvis man har en svær situation med en arbejdsgiver. Jeg kan tale frit i Klubben, både med de andre og dem, der arbejder der. Det er godt at få det tjekket med en, der har livserfaring.” 

Martin arbejder på ordinære vilkår i servicebranchen, og har brugt Klubben til at få sparring omkring sit arbejdsliv.
Det er meget forskelligt, hvilken tilknytning Klubbens medlemmer har til arbejdsmarkedet. Nogle er i ordinære job som Martin, mens andre er i fleksjob, i virksomhedspraktik eller på førtidspension. Uanset hvad oplever Klubbens medlemmer, at de kan hjælpe hinanden med at håndtere de udfordringer på arbejdsmarkedet, der kommer i forlængelse af deres diagnoser og livssituation. 

Masken kan falde, når man er i klub

Uanset hvor man er i livet i forhold til arbejde, oplever Martin, at der er ligeværdighed blandt Klubbens medlemmer, fordi alle har neurodivergens til fælles. Han er især glad for, at han kan være sig selv, når han er i Klubben. For på arbejde bruger han en masse energi på at maskere. Og havde han ikke Klubben, ville han ikke have nogen steder, hvor han reelt kunne være sig selv fuldt ud:

“Klubben er også et pusterum. I en arbejdssammenhæng har man altid en maske på. Man har en hat på, man opfører sig på en bestemt måde. Den karakter tager jeg af, når jeg kommer her i Klubben. Her kan jeg være åben.”

Et arbejde er ikke nok til at dække det sociale behov

Maskering koster mange kognitive kræfter – og så er det eksistentielt opslidende at være nødt til at lade som om man er en anden, end man reelt er. Det er derfor Martin ikke bare kan nøjes med arbejdet som hans kilde til at være social. 

“Arbejdslivet og mit sociale liv prøver jeg at separere fra hinanden. Jeg tror det er farligt at blande de to ting for meget sammen. Hvis der er for meget overlap, så kan jeg til sidst ikke skelne det ene fra det andet, og så risikere jeg, at går ned med stress.“

Det er blandt andet derfor Klubben betyder så meget for hans trivsel. Det er en vigtig brik i at give ham den fornødne livsglæde og overskud til at være i arbejde.

Klubben er et værn mod ensomhed

Det er desværre meget udbredt at neurodivergente har større risiko for at være ensomme. Og ensomhed slider på hele mennesket, ofte med depression, nedsatte kognitive evner, misbrug mv. som konsekvens. Det er derfor ligeværdige fællesskaber er uundværlige, når man vil lykkes med at komme i arbejde. 
Det er noget Martin kan skrive under på: 

“I Klubben kan man være åben. Man behøver ikke være indelukket. Uden Klubben tror jeg desværre at jeg ville sidde hjemme hos mig selv. Og det er jo ikke sundt. Jeg ville blive en eneboer.”

Investering i fællesskaber er en investering i arbejdslivet

Specialistklubben er en god investering, ikke bare i klubmedlemmernes trivsel i sig selv, men også i deres faglige udvikling. Uanset om det er på det ordinære arbejdsmarked, i fleksjob, praktik, uddannelse eller skånejob. 
Derfor er Martin rigtig glad for den forståelse han møder hos sin sagsbehandler i Københavns Kommune, der har bevilget hans medlemskab til Klubben – hun har endda udvidet Martins bevilling, så han nu kan gå i fritidsklub begge åbningsdage om ugen:

“Hun har forstået, hvor vigtigt Klubben er for at fastholde mig i beskæftigelse. Hun ved at jeg har brug for at trives som menneske.”